Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

Bàn về vấn đề Biển Đông, cụ thể là chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa bị phía Trung Quốc lấn chiếm, từng là chuyện “nhạy cảm”, “cấm kỵ” trong nước lâu nay.
Gia Minh, phóng viên RFA
2009.04.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Laodong-03092009-305.jpg Hình chụp bài 'Thước Núi, Tấc Sông', đăng trên trang nhất báo Lao Động ngày 09/03/2009.
RFA photo

Thế nhưng va qua mt s cơ quan chc năng trong chính quyn Hà Ni và c Ban tuyên giáo Trung ương Đng Cng sn Vit Nam cho tiến hành nhng hat đng nói v ch quyn ca Vit Nam ti hai qun đo Hòang Sa, Trưng Sa ti Bin Đông.

Tiếp tc nhng bài nói v vn đ va nêu vào các chương trình phát thanh trưc đây, trong phn sau Gia Minh ghi nhn ý kiến ca các nhà nghiên cu s v các hat đng liên quan.

Bng chng lch s

Mt cuc hi tho đưc báo chí trong nưc cho là ln đu tiên din ra, đó là hi tho mang tên “Tranh chp ch quyn ti Bin Đông: lch s, đa chính tr và lut pháp quc tế”, đã đưc t chc ngay ti Hà Ni hôm ngày 17 tháng ba va ri.

Hi tho do Hc Vin Ngai giao và Chương trình Nghiên cu Bin Đông đng ra t chc vi s tham d ca chng 100 nhân vt t gii hc gi, đến nhà ngai giao và nhà báo.

Vy là ln đu tiên t chc thì hi tho có đưa ra đưc nhng điu gì chng minh thêm v ch quyn ca Vit Nam ti vùng Bin Đông, nơi mà sáu quc gia trong khu vc đu có tuyên b ch quyn nơi đó?

Vn đ này Vit Nam là nhy cm, các nhà nghiên cu né tránh, nên sau cuc tho lun này thì h s mnh dn hơn; ri nhng công trình nghiên cu lâu nay s đưc ph biến rng rãi hơn. Hi tho vào lúc mà ngưi ta nói là Bin Đông dy sóng thì nó s góp phn cho vic bo v ch quyn.

TS Nguyễn Nhã

Tiến sĩ Nguyn Nhã, mt ngưi tng nghiên cu v lĩnh vc này ngay thi gian trưc năm 1975 cho biết:

“Nếu nói v tư liu liên quan vic xác lp ch quyn ca VN thì t trưc đến nay đã quá đ, nếu có thêm thì không đáng k; điu là bàn đến nhng gii pháp thêm nào.”

Tuy nhiên ông Nguyn Nhã cũng đánh giá là sinh hat đó cũng có ý nghĩa nht đnh ca nó:

“Vn đ này Vit Nam là nhy cm, các nhà nghiên cu né tránh, nên sau cuc tho lun này thì h s mnh dn hơn; ri nhng công trình nghiên cu lâu nay s đưc ph biến rng rãi hơn.

Hi tho vào lúc mà ngưi ta nói là Bin Đông dy sóng thì nó s góp phn cho vic bo v ch quyn.”

Đi vi ý kiến thc mc lâu nay v công hàm mà c th tưng Phm Văn Đng ca nưc Vit Nam Dân ch Cng Hòa, hay là min Bc, trưc đây gi cho c th tưng  Chu Ân Lai ca Trung Quc v vn đ Hòang Sa, thì tiến sĩ Nguyn Nhã có gii thích:

“Tôi nghĩ công hàm ca Th tưng Phm Văn Đng không có dính dáng gì v vn đ ch quyn c mà ch ng h tuyên cáo 12 hi lý ca Trung Quc năm 1957.

Theo tôi HIp đnh Geneve là quan trng vì lãnh th lãnh hi thuc phía nam  do chính quyn phía Nam qun lý mà chính quyn phía nam chưa h t b ch quyn c…”

Ý thc gi gìn bin đo

Vào hôm 30 tháng 3 va qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ca Đng Cng sn Vit Nam cho phát đng cuc thi tìm hiu ' Bin Đo Vit Nam', cho c ngưi Vit trong và ngòai nưc.

Nếu chúng ta đưa ra ch trương đúng đăn thì s thu hút đưc nhiu ngun lc. Ngòai vic có hiu biết đúng đn hơn, hòan chnh hơn thì quan trng hơn là đánh thc hay xác lp ý thc trách nhim ca ngưi dân đi vi Bin đo.

Đi biu quc hi Dương Trung Quc

Trưc đó mt tùân ,thì mt nhân vt khá quen thuc trong nưc là s gia, đi biu quc hi Dương Trung Quc, có bài viết đăng trên Báo Tui Tr vi ta đ  'Cn khơi dy ý thc gi gìn bin đo ca cha ông'. Chính ông Dương Trung Quc có mt s gii thích v hat đng đó:

“Thc ra vic nghiên cu đưc din ra t lâu ri, còn cuc hi tho do nhà nơc đng ra t chc là đ tp hp tt c trí tu ca gii nghiên cu.

Ngày càng vi ý thc bo v ch quyn thì phi huy đng tòan b ngun lc ca dân.

Nếu chúng ta đưa ra ch trương đúng đăn thì s thu hút đưc nhiu ngun lc. Ngòai vic có hiu biết đúng đn hơn, hòan chnh hơn thì quan trng hơn là đánh thc hay xác lp ý thc trách nhim ca ngưi dân đi vi Bin đo.

Trong bài viết ca tôi, tôi cũng quan tâm nhiu đến gii tr. Ti sao không t chc các tuyến du lch cho các em hiu biết v bin c, hi đo hơn ngay c nhng đim nóng, c trên đt lin…”

Dư lun dù có nhn đnh khác nhau v nhng bin pháp gn đây ca chính quyn Vit Nam trong vn đ ch quyn ti hai qun đo Hòang Sa, Trưng Sa và quyn li hp pháp ca Vit Nam ti Bin Đông; nhưng lung ý kiến ca ngưi Vit quan tâm đến s tòan vn lãnh th thì chính quỳên cn phi có nhng hat đng c th hơn như đăng ký yêu sách v thm lc đa m rng truc ngày 13 tháng năm năm nay theo Công ưc Liên hip quc v lut bin mà Hà Ni phê chun hi ngày 25 tháng 7 năm 1994.   

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
03/12/2009 16:10

chu quyen la thieng lieng

Anonymous
24/01/2010 14:05

uoc gi` minh co' the lam duoc gi` do'

Anonymous
10/01/2010 17:20

dat cua VN khong de gi ma lay di duoc

Anonymous
10/12/2009 20:29

bai nay viet zat hay

Anonymous
28/11/2009 20:30

phai gu din va bao ve thanh qua cua ong cha

Anonymous
24/01/2010 14:08

Trung Quoc xay dung che do XHCN nhung cach doi ngoai cua ho chang khac gi Tu Ban