Anonymous says:
14/12/2011 09:32

Doc dang CS da trang tron vi pham nhung quyen can ban cua con nguoi nhu tu do ton giao, .... Cach mang Chau Phi, Trung Dong dang den gan voi dang CS !

Anonymous says:
13/12/2011 02:04

Thưa ông Nguyễn Phú Trọng qua phiên xử của ông Nguyễn Văn Lía , toà xử án công khai mà không cho người thân của ông Nguyễn Văn Lía tham dư , đủ cho thấy tư cách của chính quyền VC của ông kém quá ? Nếu ông muốn biết tư cách và văn phong của chính quyền của ông kén như thế nào xin mời ông xem chương trình đọc báo vẹm số 246 của Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn thì ông sẽ thấy nhà nước VC vu cho Linh Mục Nguyễn Văn Phượng như thế nào ?

Anonymous says:
14/12/2011 10:22

Dao Cao Dai cua chung toi o Tay Ninh cung co cung canh ngo, bi chiem dat, dan ap, con bi nha nuoc lang ma, si nhuc

Anonymous says:
12/12/2011 22:30

Không cho nhân dân và người thân của can phạm tham dự phiên tòa cũng đủ nói lên đảng rất lộng quyền, bất chấp dư luận, và chà đạp mọi quyền của con người. Lạm dụng quyền cai trị bóp méo công lý, lừa bịp thế giới, và tước đoạt quyền được xét xử công bằng là tệ nạn Việt Cộng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang