Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quan ngại Trung Quốc được giao làm chủ thầu Dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Indo nơi gửi Indo :

bất cứ nước nào làm ăn với TQ đều lợi ít nhưng nguy hiểm vì TQ luôn âm mưu thâm độc. khi xây dựng không cho người của nước chủ nhà vào mà đê toàn người TQ xây dựng bí mật cài đặt camera, thăm do tình thế rồi buộc thế để lệ thuộc nếu không sẽ bán tài nguyên hoặc cho thê lãnh thổ 99 năm

22/03/2019 07:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang