Hội đồng Nhân quyền LHQ nghe tường trình về Nhân quyền Việt Nam

Hội đồng Nhân quyền LHQ nhóm họp tại Genève, đang xem xét báo cáo về tình hình nhân quyền tại các nuớc trước khi đại diện mỗi nước trực tiếp phúc trình vào đầu tháng 5 sắp tới.
Ỷ Lan, thông tín viên RFA
2009-03-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Điện Quốc liên, nơi Hội đồng Nhân quyền LHQ nhóm họp khóa thứ 10 từ ngày 2.3 đến 27.3.2009.
Điện Quốc liên, nơi Hội đồng Nhân quyền LHQ nhóm họp khóa thứ 10 từ ngày 2.3 đến 27.3.2009.
Photo by Ỷ Lan/RFA

Xem toàn trang