Lương tăng, không kịp với tăng giá

Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội vừa được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp đệ trình lên chính phủ.
Quỳnh Như, phóng viên RFA
2009.07.10
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Vietnam-workers-price-305.jpg Vật giá tăng cao gây nhiều khó khăn cho giới lao động.
AFP PHOTO

Đng thi chính ph cũng d kiến s điu chnh mc lương ti thiu vào năm ti.

Tuy nhiên, người lao đng cũng không my phn khi vi thông tin này vì h đã quá quen thuc vi đip khúc Giá-Lương-Tin, trong cái vòng ln qun tin lương tăng mà giá sinh hot còn tăng nhanh hơn.

Chiến lược phát triển

Mt trong nhng mc tiêu ca "D tho chiến lược phát trin kinh tế - xã hi t nay cho đến năm 2020" là Vit Nam tr thành nứơc công nghip có trình đ trung bình, đng thi d kiến thu nhp bình quân đu người Vit Nam s tăng lên mc 3.000 đôla.

Do vy chính ph VN d kiến năm ti  s điu chnh mc lương ti thiu vì mc lương Vit Nam hin nay còn quá thp so vi các nước khác trong khu vc.

Theo ông Hoàng Minh Hào, Phó V Trưởng - V Vic Làm-Tin Lương ca B LĐ-TB-XH, cho đến thi đim này chưa th đưa ra con s c th v mc tăng này, vì mi vic tính toán đ điu chnh mc lương ti thiu còn tuỳ thuc vào các tiêu chí như: tăng sc mua, và bo đm vic làm cho người lao đng.

Trưc đó, l trình tăng lương ti thiu 2008-2012 cũng đã được xây dng. Theo quy đnh mi năm trong giai đon này lương ti thiu các doanh nghip trong nứơc s tăng t 20 cho ti 38%, và khu vc có vn đu tư nứơc ngoài s tăng khong 13-15%.   

Bên cnh đó các công ty chuyên v các dch v nhân s và tư vn lao đng cũng tiến hành nhng cuc kho sát v lương và phúc li, có tính đến yếu t lm phát đ giúp các doanh nghip trong vic hoch đnh chiến lược nhân s, xem xét chế đ tăng lương đ gi và thu hút người tài.

Mỗi ln lên lương mt chút thì giá c ngoài lên rt là mnh.

Ô. Nguyễn Hoàng

Mừng ít, lo nhiều

Thế nhưng trên thc tế đi sng ca nhng người lao đng sng da vào lương rt khó khăn, nht là trong bi cnh lm phát, kinh tế suy gim như hin nay.

Ông Nguyn Hoàng, mt cán b TP.HCM, cho biết:  

“Nói chung là bây gi mi th đu lên giá d lm. Lương lên mà trước mt có đáp ng được gì my đâu! Thc ra mình cũng không biết s người ăn lương nó nhiu hay là bao nhiêu thì mình không có biết, nhưng mà rõ ràng là mi ln lên lương mt chút thì giá c ngoài lên rt là mnh.

Thành ra nghe tăng lương tưởng là mng nhưng ri mi th cũng s lên. Bây gi nhng cái nh hưởng trc tiếp ti đi sng người ta là nhng cái như thc phm thì phn nhiu, rau qu, tht cá nó tăng thì người ta mi ngi, my bà ni tr rt là lo.

Tương lai đin s tăng na. Nước thì nghe đâu cũng phi lên. Nhưng mà nói chung Vit Nam trước gi dường như là ai cũng phi tìm thêm cái gì đó đ sng ch không có ai da hn vào đng lương, mà làm đ cách đ sng.”

V mt lý thuyết, thông thường mc tăng lương bình quân phi tương đương vi mc tăng trưởng thu nhp bình quân đu người cng vi mc tăng giá hàng năm. Do vy đ bo đm mc sng ca người dân không b gim trước tình trng giá c luôn biến đng theo chiu hướng tăng, thì tin lương cn phi được tăng ti thiu bng mc giá.

Nhưng trong thc tế mc tăng lương Vit Nam luôn thua xa mc tăng ca giá c. Ly ví d trong năm 2004 tin lương ca các lao đng làm vic trong khu vc nhà nứơc tăng 3,1%, trong khi đó tc đ tăng giá là 9,5%; sang năm 2005 tin lương tăng 3,4% song giá c tăng xp x 8%. 

Điu này đt ra mt vn đ tâm lý đi vi nhng người sng da vào lương là mi khi tăng lương thì h li càng cm thy b thit nhiu hơn vì giá tăng.

Giá cả tăng cao

Khi trao đi vi nhng người làm công ăn lương, hu hết đu cho biết là theo kinh nghim ca h, tin lương ch tăng mt thì giá c đã tăng gp hai ba ln, và c khi nào lương chun b tăng thì giá đã tăng trứơc.

Mt n công nhân viên nói rng kinh nghim ca ch cho thy “Giá tăng t bó rau ngoài ch đến lượng vàng bán trong tim, mc dù ch bán rau có khi cũng chng biết đến chuyn tăng lương.”       

Thường thường khi mà giá c đã tăng ri thì rt khó lòng mà h xung, có khi li ly đà mà tăng cao hơn.

Ô. Xuân Thành

Nói v vn đ lương và giá c, ông Xuân Thành, cán b ngành y tế Gò Vp, cho hay :

“Vic tăng lương ca nhà nước thường thường là mi người đn đãi và biết được qua nhng thông tin va hè, như thế thì lp tc hàng lot, t giá xăng cho đến giá thc ăn hay giá vàng, giá tt c nhng đ gia dng, đu đng lot tăng lên khi mà mi rc rch là có tăng lương.

Chính vì như vy thành ra khi nhà nước thc hin vic tăng lương ri thì lúc đó đng lot giá c đã lên ri. Và tôi cũng thy rng thường thường khi mà giá c đã tăng ri thì rt khó lòng mà h xung, có khi li ly đà mà tăng cao hơn.”

Và theo ông Thành thì cui cùng là: “Khi mà tăng lương ri thì cũng ging như là chưa tăng lương vy, không ci thin được gì đi sng ca người viên chc.”

Vic tăng giá - tăng lương là điu đương nhiên vn xy ra tt c các nước. Tuy nhiên, mt gii pháp tt s làm cho vic tăng lương không to ra áp lc tăng giá đt biến, đ cho nhng người làm công ăn lương không cm thy mi ln tăng lương li là mt ln b thit thòi.

Đ cho cm t “Giá – Lương –Tin” mt ngày nào đó không còn là mt ni ám nh cn phi có mt chính sách đúng đn và phù hp đ gim thiu các tác đng tiêu cc đến tâm lý xã hi, và t đó s to điu kin cho nn kinh tế phát trin bn vng hơn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang