Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vận động kèm đe dọa ngưng đấu tranh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Ruộng, đất của Dân, hay ruộng, đất của Đảng ?

Cái đảng cầm Búa, cầm Liềm, cầm quyền cộng sản này cần phải chấm dứt nhung đường lối, chính sách Mạo Danh nhân dân để cướp đất, cướp ruộng của nhân dân.

Dân nuôi Đảng, hay Đảng nuôi Dân ?
Nếu Đảng cướp đất, cướp ruộng của Dân, thì làm sao Dân có ruộng để cày, đê cấy để có tiền nuôi Đảng.

Dân nuôi Đảng, hay Đảng nuôi Dân?
Nêu Dân nuôi Đảng, thì Dân là Cha Mẹ của Đảng hay Đảng là Cha Mẹ của Dân?

Nếu Dân là Cha Mẹ của Đảng thì Đảng phải Nghe Lời, Vâng Lời Dân hay Dân phải Nghe Lời, Vâng Lời Đảng?

Nếu Đảng không Nghe Lời, Vâng Lời Dân, lại đi bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, cướp nhà, cướp đất của Dân, có phải Đảng là những thằng con " mất dạy, hỗn láo, bất hiếu " với Cha Mẹ, với Tổ Quốc, với Nhân Dân không?

Những thằng con bất hiếu như vậy, có cần phải " qùy gối " sửa sai, thay đổi, đổi thay hay cần phải Bịt Tai, Câm Miệng, Nhắm Mắt đuổi ra khỏi cái Nhà Việt Nam này?

19/04/2018 11:33

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang