Số người siêu giàu ở Việt Nam giảm trong năm đại dịch 2020

Số người siêu giàu với giá trị tài sản ròng cực cao (UHNWI) ở Việt Nam đã giảm 4% xuống còn 390 trong năm 2020.

Xem toàn trang