Tin tức

Hình minh  họa. Tấm biển báo Thượng đỉnh Bắc Hàn - Hoa Kỳ ở Hà Nội tháng 2/2019

Bài học Việt Nam cho Bắc Hàn không chỉ có kinh nghiệm tốt

Lý do để Bắc Hàn học hỏi Việt Nam vì hai nước có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đổi mới và theo một số chuyên gia quốc tế, bài học kinh nghiệm từ Việt Nam sẽ không chỉ bao gồm các kinh nghiệm tốt mà cả những thất bại mà Bắc Hàn cần tránh.

Xem toàn trang