Tất cả các ý kiến của bạn đọc về ASEAN lo ngại về hành động xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

ASEAN dong sang nhi mong...TC mua chuoc nhieu thanh vien ASEAN ,chia re ASEAN, chia de tri rat thanh cong...TC tu khong co gi tu ve ra ban do de chiem tron bien dong...TC dang khong che bien dong...

30/04/2018 21:18

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang