Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự mới trên quần đảo Hoàng Sa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên nơi gửi Cà Mâu :

Đến hôm nay Hoa Kỳ vẫn chưa mở mắt trước Tầu Cộng.

21/11/2018 23:51

    Reply to this comment

Minh Duong nơi gửi San Jose :

Chủ quyền ?  ?  ?
PNN Cảnh Sảng nói đúng chủ trương của đảng CSTQ, TC có đầy đủ chủ quyền trên toàn cõi các đại dương, kể cả ở Biển Động từ thời Bàn Cổ còn sống và đã truyền lại cho các đời vua Trung Hoa từ hơn 4 ngàn năm qua, lúc đó Bàn Cố hình như đã có lần nghe nói về những vùng biển này, dù là đến cha, ông của Bàn Cố cũng chưa biết. Ngày nay TC có đường 9 đoạn, mới vẻ thêm một thành ra 10 đoạn, có thể sẽ về thêm vài ba chục đoạn nữa để cho thấy biển nào cũng thuộc TC. May mắn cho thế giới là TT Donald Trump đã cho thế giới thấy rõ và chận đứng mộng "Bành Trướng TC" khiến cho Tập Cần Bình méo mặt không biết còn ngồi ở cái ghế chủ tit được bao lâu, nhưng rõ ràng là "Mộng muôn năm trường thị, nhất thống thế giới" đã tan theo mây khói, và Trung Cộng Mộng 2025 chỉ là giắc Nam Kha.

21/11/2018 12:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang