Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc xác nhận ca nhiễm cúm H7N4 đầu tiên

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Vi Nguyen nơi gửi Canada :

Điều kiện sống của người dân TQ (sống gần gủi với chim chóc và ̣iều kiện vệ sinh rất kém) nên TQ là nơi phát triển những dòng cúm gia cầm mới. Từ đó cúm gia cầm hay cúm cầm điểu lây lan ra khắp thế giới. TQ nên để dành tiền thay vì xây dựng căn cứ quân sự ở biển đông, xây đựng đời sống cho đân TQ có vệ sinh. Nếu được vậy, cả thế giới sẻ thân thiện với TQ hơn.

16/02/2018 01:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang