Thông điệp Giáng Sinh của Đức Giáo Hoàng thứ 16

Giáo hoàng Bênê Đíc Tô thứ 16, người đứng đầu giáo hội Công Giáo La Mã, gửi đi thông điệp Giáng Sinh truyền thống trong bài giảng lễ vọng Chúa Giáng Sinh tối qua tại Đại Giáo Đường Thánh Phê Rô.
RFA 25.12.2011

Share
PopeBenedict200b.jpg Đức Tân Giáo Hoàng Benedict XVI. AFP PHOTO.
Photo: RFA

Tuy nhiên, người đứng đầu giáo hội Công Giáo La Mã một lần nữa phê phán chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ quanh ngày lễ Giáng Sinh truyền thống mừng Chúa Giê Su sinh ra đời.

Ngoài ra giáo hoàng Bê Nê Đíc Tô thứ 16 cũng dâng lời cầu nguyện khỏi tình trạng áp bức vào khi năm 2011 sắp kết thúc; đây là năm được đánh dấu với những cuộc nổi dậy chống độc tài ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở Bắc Phi và Trung Đông.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang