Cầu nối để trẻ em nghèo Việt Nam được mổ tim miễn phí

Humanitarian Services For Children, Hội Từ thiện cho thiếu nhi, là tổ chức nhân đạo do một người Hoa Kỳ đã về hưu, ông Charles Devet, sáng lập năm 2001.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2010-06-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một em bé được mổ tim miễn phí tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội nhờ sự giúp đỡ của tổ chức HSCV và tổ chức CardioStart International.
Một em bé được mổ tim miễn phí tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội nhờ sự giúp đỡ của tổ chức HSCV và tổ chức CardioStart International.
Photo courtesy of HSCV.org

Xem toàn trang