Room to Read đến Việt Nam: Thay đổi sẽ bắt đầu với Trẻ có Giáo dục

Câu chuyện của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tối nay là Room to Read, tạm dịch là "Phòng Đọc Sách," một tổ chức bất vụ lợi ở Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam đã 7 năm nay.
Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
2008-08-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trang web Room To Read.
Trang web Room To Read.
Source: www.roomtoread.org

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang