Anonymous says:
02/12/2010 02:08

Kính gởi quý đài, đọc những bài như thế này tôi thấy không có lợi vì đây là cách gián tiếp đài tiếp tay với phe thân Tàu "đánh" Nguyễn Tấn Dũng là người có chủ trương thân Mỹ. Tôi tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người duy nhất có thể đem lại những thay đổi thật sự cho Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
Kính

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang