Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vùng cấm và những loại “bẫy người”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.vi le nơi gửi Hànội :

đừng sợ, càng nhiều đầu , %dân ý, ý dân là ý trời mà.

04/03/2013 23:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang