Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
05/09/2010 01:48

Khi TQ sang vét lúa thì Nhà nước để yên. Họ vét hết rồi mới thông tin cho dân , giá tăng thì dân không còn để bán.
Đó là hợp tác toàn diện của chính phủ với TQ đấy.

Xem toàn trang