Những suy tư của thế hệ Thuyền Nhân 1,5 (phần 2)

Nguời trẻ hải ngoại, những đứa trẻ 34 năm về trước vượt biển đi tìm tưong lai, ngày nay mong muốn gì cho tương lai Việt Nam và sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển của quê hương mình?
Trà Mi, phóng viên RFA
2009-04-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang