Công an, Quân Đội Việt Nam có đề án tái sắp xếp riêng

2017-10-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Quân đội diễu binh tại phủ Chủ tịch ngày 6/9/2016.
Quân đội diễu binh tại phủ Chủ tịch ngày 6/9/2016.
AFP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vào ngày 25 tháng 10 ký ban hành Nghị quyết Trung ương số 18 để thi hành đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng đề án riêng cho lực lượng quân đội và công an nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng Sản đối với các lực lượng vũ trang về mọi mặt, phù hợp với quy định của hệ thống chính trị lẫn đặc thù của từng lực lượng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân các cấp và bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Ngoài ra Nghị quyết còn đưa ra giải pháp liên quan đến công tác quản lý bao gồm kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc-Tây Nguyên-Tây Nam Bộ; giảm tối đa các ban quản lý dự án và khắc phục hành chính hóa-công chức hóa.

Xem toàn trang