Không thuyên chuyển cán bộ bị kỷ luật về trung ương

RFA
2017-10-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội.
Ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội.
AFP

Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa đưa ra một quy định mới không cho phép các cán bộ bị kỷ luật được chuyển về trung ương.

Qui định mang số 98-QĐ/TW được ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, ký ban hành vào ngày 7 tháng 10 vừa qua.

Theo qui định này việc luân chuyển cán bộ kể từ đây sẽ được thực hiện đối với những người làm công việc quản lý và thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm.

Qui định này cũng nêu lý do tại sao phải luân chuyển cán bộ quản lý, đó là để tránh các cán bộ quản lý cao cấp là người địa phương, cũng như không để cho họ làm việc tại một địa phương quá lâu.

Các chức vụ sẽ nằm trong việc luân chuyển cán bộ như thế bao gồm: Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các bộ đứng đầu các cơ quan thanh tra, tài chính, công an, hải quan, thuế vụi cấp tỉnh, cấp huyện.

Trường hợp gần đây nhất cán bộ bị kỷ luật đã được chuyển về trung ương là ông Đinh La Thăng, bị cách chức Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng Năm vừa qua và được chuyển về Ban nghiên cứu kinh tế trung ương của Đảng cộng sản.

Xem toàn trang