Luật pháp về bảo vệ môi trường còn nhiều lỗ hổng

RFA
2016-07-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhân viên vệ sinh môi trường vét bùn từ một con kênh thoát nước tại Hà Nội vào ngày 23 Tháng 11 năm 2012.
Nhân viên vệ sinh môi trường vét bùn từ một con kênh thoát nước tại Hà Nội vào ngày 23 Tháng 11 năm 2012.
AFP photo

Tình  hình  môi  trường  tại  Việt  Nam  ngày  càng  ô  nhiễm  nghiêm  trọng  do  xả  thải  trực  tiếp  các  chất  độc  hại  chưa  được  xử  lý  và  công  tác  quản  lý  còn  yếu  kém  nên  không  chỉ  các  đô  thị,  khu  công  nghiệp  mà  các  vùng  nông  thôn  cũng  bị  ô  nhiễm  môi  trường.

Đây  là  nhận  định  của  Phó  Thủ  tướng  Trịnh  Định  Dũng  trong  Hội  nghị  Sơ  kết  6  tháng  của  Bộ  Tài  nguyên  Môi  trường.  Ông  Trịnh  Định  Dũng  phát  biểu  rằng  việc  xả  thải  trực  tiếp  các  chất  độc  hại  chưa  được  xử  lý  gây  ô  nhiễm  môi  trường,  ảnh  hưởng  sức  khỏe  của  người  dân  cũng  như  tạo  ra  bức  xúc  trong  xã  hội.

Phó  Thủ  tướng  Trịnh  Đình  Dũng  yêu  cầu  rà  soát  lại  các  chính  sách  pháp  luật  về  môi  trường  để  kiểm  soát  chặt  chẽ  sự  tác  động  môi  trường  của  các  dự  án.  Đồng  thời,  chỉ  cấp  phép  hoạt  động  cho  các  công  ty  xử  lý  chất  thải  đảm  bảo  tiêu  chuẩn  môi  trường.  Bên  cạnh  đó,  phải  xử  lý  nghiêm  mọi  vi  phạm,  có  thể  xử  lý  hình  sự  nếu  cần.

Liên  quan  sự  cố  Formosa,  Phó  Thủ  tướng  Trịnh  Định  Dũng  chỉ  đạo  Bộ  Tài  nguyên  Môi  trường  cần  kiểm  soát  hoạt  động  của  công  ty  này  theo  đúng  quy  định  pháp  luật  trong  thời  gian  tới.

Ngoài  ra,  Bộ  Tài  nguyên  Môi  trường  phải  nhanh  chóng  phối  hợp  với  các  bộ  ngành  để  thu  thập  đầy  đủ  chứng  cứ  cho  việc  đánh  giá  chính  xác  về  tình  trạng  môi  trường  biển  4  tỉnh  miền  Trung  và  tổ  chức  họp  báo  với  sự  tham  gia  của  các  nhà  khoa  học,  kể  cả  nhà  khoa  học  nước  ngoài,  để  công  bố  an  toàn  môi  trường  biển  cho  dân  chúng  biết.

Lên  tiếng  tại  Hội  nghị  Sơ  kết  6  tháng  của  Bộ  Tài  nguyên  Môi  trường,  Bộ  trưởng  Trần  Hồng  Hà  thừa  nhận  luật  pháp  về  bảo  vệ  môi  trường  còn  nhiều  bất  cập  và  báo  cáo  đánh  giá  tác  động  môi  trường  mang  tính  chung  chung,  đặc  biệt  trong  vụ  Formosa.

Phó  Chủ  tịch  Hội  đồng  Khoa  học  Quốc  gia,  Tiến  sĩ  Vũ  Đức  Lợi,  cho  biết  dự  kiến  cuối  tháng  7,  Việt  Nam  sẽ  công  bố  mức  độ  an  toàn  của  vùng  biển  4  tỉnh  miền  Trung  nơi  xảy  ra  thảm  họa  cá  chết  hàng  loạt  do  nhà  máy  thép  Formosa  xả  thải  có  chứa  độc  tố  gây  nên.

Xem toàn trang