Facebook gia tăng giới hạn về nội dung đến 500% ở Việt Nam

RFA
2019-05-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
10 tổ chức vào ngày Tự do Báo chí Thế giới, 03/05/19 gửi thư ngỏ kêu gọi Facebook không được khuất phục biện pháp kiểm duyệt của Chính phủ Việt Nam.
10 tổ chức vào ngày Tự do Báo chí Thế giới, 03/05/19 gửi thư ngỏ kêu gọi Facebook không được khuất phục biện pháp kiểm duyệt của Chính phủ Việt Nam.
Courtesy: Trang chủ Việt Tân

Facebook gia tăng lượng nội dung bị giới hạn tiếp cận tại Việt Nam đến hơn 500% từ nửa cuối năm 2018, khi mà chính phủ Hà Nội tăng cường đàn áp tiếng nói đối lập trên mạng.

Reuters, vào ngày 24 tháng 5, dẫn nguồn từ Báo cáo Minh bạch của Facebook cho biết thông tin vừa nêu.

Đại diện của Facebook nói với Reuters rằng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, Báo cáo Minh bạch của Facebook đã hạn chế truy cập lên đến 1.553 nội dung đăng tải và 3 hồ sơ ở Việt Nam, so sánh với 265 nội dung bị hạn chế trong thời gian 6 tháng nửa đầu năm 2018.

Sự gia tăng hạn chế này là do Việt Nam thắt chặt kiểm soát internet, mà đỉnh điểm là Luật An ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, yêu cầu Facebook phải đặt máy chủ và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.

Người phát ngôn của Facebook nhấn mạnh với Reuters rằng Facebook nhiều lần phải hạn chế truy cập nội dung ở một quốc gia vì vi phạm luật của quốc gia đó, mặc dù không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Người đăng tải nội dung bị hạn chế sẽ được Báo cáo Minh bạch của Facebook thông báo về điều này.

Báo cáo Minh bạch của Facebook cho biết việc thực hiện hạn chế nội dung đăng tải được dựa theo các báo cáo của Bộ Thông tin-Truyền thông và Bộ Công An Việt Nam.

Theo một báo cáo của trang mạng chính phủ Việt Nam vào ngày 7 tháng 5, Facebook đã gỡ bỏ hơn 200 nội dung đăng tải bị cho có nội dung chống nhà nước, theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam.

Báo cáo của Chính phủ Việt Nam cho biết Hà Nội thành lập một nhóm làm việc bao gồm Bộ Thông tin-Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế và Bộ Công An cùng với Facebook giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan, tập trung trong 3 lãnh vực: vi phạm chính về nội dung, quảng cáo và thuế.

Hồi đầu tháng 5, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có gần 10% trong số 128 người bị Chính phủ Việt Nam tuyên án tù do bày tỏ chính kiến đối lập qua các bình luận trên mạng xã hội như Facebook.

Ý kiến (1)
Share

Duy Huu

nơi gửi USA

Tương kế, tựu kế ...

Facebook cần phải loại bỏ các nội dung và đóng các tài khoản tuyên truyền xuyên tạc một chiều của ngàn ngàn dư luận viên AK 47, của báo chí " Lề Đảng ", cùa các cơ quan, đoàn thể của Đảng và Nhà nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng ...

Các tài khỏan này đang vi phạm những Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của Facebook, luật pháp, Hiến Pháp Việt Nam về vu cáo, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, bóp méo sự thật về các nhà đấu tranh bảo vệ Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền của tòan dân Việt Nam.

Tương kế, tựu kế ...

Triệu triệu Facebookers của nhân dân Việt Nam ta, trong và ngoài nước, trên khắp thế giới ...

Cần tích cực và liên tục Báo Cáo, Báo Cáo, Báo Cáo... Report, Report, Report cho Facebook tất cả các vi pham Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, vi pham Luật Pháp, Hiến Pháp Việt nam, các Công Ước Quốc Tế của các tài khỏan Facebook, You Tube của hệ thống tuyên truyền xuyên tạc của Đảng và Nhà Nưấc của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn và ...

Đang Độc Quyền, Độc Diễn ...

Trăn ngàn những vi phạm về Tư Do Ngôn Luận, Tứ Do Báo Chí, Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Chính Kiến, Tự Do Tôn Giáo, Kỳ thị Tôn Giáo, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền

Trăm ngàn cái Ngu, cái Hèn, cái Tham, cái Ác...

Trăm ngàn cái Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, Bất Tài, Bất Lực, Bất Lương, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền trong tất cả các lãnh vực đới sống của toàn dân Việt Nam.

Chính Luật An Ninh Mạng của Đảng và Nhà nước Việt Cộng đang vi phạm trầm trọng và trắng trợn chính Hiến Pháp Việt Cộng của đảng ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng và các Công Ước Quốc Tế.

Ai bầu Ai?
Dân bầu Dân hay Đảng bầu Đảng?
Dân là Ông Chủ của Đảng và Nhà nước
hay Đảng va Nhà nước là Ông Chủ của Dân?

Ai đang đóng trăm cái thứ thuế Bất Công, Bất Chính, Bất Lương để nuôi Ai?

24/05/2019 18:33

Xem toàn trang