Luật Cư trú được Quốc hội thông qua: Sổ hộ khẩu chỉ được dùng đến hết năm 2022

RFA
2020.11.13
ho-khau-622.jpg Sổ Hộ khẩu và sổ Tạm trú.
File photo

Quốc hội hôm 13/11 vừa thông qua Luật Cư trú, theo đó quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31/12/2022. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày.

Luật cư trú gồm 7 chương, 38 điều quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân từ cách thức thủ công, truyền thống bằng Sổ hộ khẩu sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và số định danh cá nhân cũng được quan tâm.

Các đại biểu cho rằng quy định vừa nêu là phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi cho công dân và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng đồng tình với việc cho phép tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh nơi cư trú.

Kết quả lấy phiếu cho thấy, đa số đại biểu Quốc hội đồng ý phương án cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022.

Tin cho biết, Luật cư trú cũng giao Chính phủ, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật cư trú mới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.