Nhiều tập thể, cá nhân tại Vicem bị đề nghị kiểm điểm

RFA
2020.06.04
0604n Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)
Website Vicem

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại các đơn vị thuộc Vicem liên quan đến hàng loạt sai phạm trong việc xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Báo trong nước trích báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội và loan tin ngày 4/6.

Tin cho biết, Kiểm toán Nhà nước dựa theo kết quả kiểm toán năm 2019 đề nghị Vicem kiểm điểm trách nhiệm người đại diện phần vốn Công ty xi măng Hà Tiên 1 trong việc quyết định đầu tư nhưng không thực hiện báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty xi măng Hà Tiên 1 (giai đoạn liên quan) trong việc ký hợp đồng góp vốn vào Công ty Nguyễn Quang, chuyển quyền thuê đất của nhà nước không qua đấu giá.

Bộ phận tham mưu đề xuất lựa chọn SAIGONAP không đủ năng lực dẫn đến xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Nguyễn Quang chưa tính đến giá trị lợi thế quyền thuê đất; Tổng Giám đốc Công ty XM Hà Tiên 1 (thời kỳ có liên quan) trong việc đề xuất HĐQT phê duyệt giá khởi điểm chưa theo nguyên tắc giá thị trường do chỉ sử dụng duy nhất kết quả định giá của 1 đơn vị làm giá khởi điểm.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xi măng Hà Tiên 1, VT Hà Tiên (thời kỳ có liên quan) trong việc góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đúng ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị và Đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2016-2020, không phù hợp với quy định.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kể cả công ty mẹ Vicem hay nhiều công ty con cũng có sai phạm như Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty xi măng Hà Tiên 1, Vicem Hoàng Thạch, Vicem Hải Phòng.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là một trong 17 Tổng Công ty được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 91 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 7/3/1994 về việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh doanh.

Tiền thân của Vicem là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng được thành lập ngày 1/10/1979 để quản lý các nhà máy xi măng trong cả nước.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.