Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM được Quốc hội thông qua

RFA
2020.11.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
000_1LL65M-960 Ảnh minh họa: Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam trước đây.
AFP

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vào ngày 16/11.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày và cho biết có 88,8% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết.

Tin cho biết, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Theo Nghị quyết này, ở cấp thành phố sẽ có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND), ở quận và phường không có Hội đồng nhân dân mà chỉ có Uỷ ban nhân dân, các cấp khác được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như: Quyết định dự toán thu chi ngân sách, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách nếu cần thiết; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; giám sát hoạt động của UBND, Tòa án địa phương, Viện kiểm sát quận và lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận.

Đối với quy định về UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, Nghị quyết nêu rõ, UBND có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND thành phố thực có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận cũng như có thể bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND quận.

Ngoài Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM còn quy định chi tiết nhiều vấn đề liên quan từ cấp quận huyện đến phường xã.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang