Một số luật và nghị định có hiệu lực từ 1-1-2015

RFA 01.01.2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Chuẩn bị đón năm mới 2015 tại Hà Nội hôm 31/12/2014.
Chuẩn bị đón năm mới 2015 tại Hà Nội hôm 31/12/2014.
AFP

Việt Nam bắt đầu áp dụng một số qui định kể từ ngày đầu năm mới 2015.

Trước hết đối với những người làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng thì từ ngày 1 tháng giêng năm nay lương tối thiểu theo vùng cho họ được tăng lên.

Mức tăng theo nghị định mà chính phủ Việt Nam ban hành vào tháng 11 vừa qua qui định lương tối thiểu vùng năm 2015 sẽ cao hơn mức hiện hành mỗi tháng từ 250 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng. Như vậy, lương tối thiểu của lao động vùng một sẽ là 3 triệu 100 ngàn đồng một tháng, vùng hai 2 triệu 750 ngàn đồng một tháng, vùng ba: hai triệu bốn trăm ngàn đồng và vùng bốn: hai triệu một trăm năm chục ngàn đồng một tháng.

Theo Luật Hôn nhân- Gia đình sửa đổi đã được Quốc hội Việt Nam thông qua thì từ ngày 1 tháng giêng năm 2015, tại Việt Nam được phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo luật ngày thì việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên. Các bên phải làm văn bản có công chứng và không được trái với các qui định trong pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng bên vợ hoặc bên chồng. Bên nhờ mang thai hộ phải hội đủ những điều kiện gồm giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng đang không có con chung; đã được tư vấn về y tế - pháp lý - tâm lý…

Đối với người được nhờ mang thai cũng phải hội đủ điều kiện gồm điều như vừa nêu là người thân thích cùng hàng của bên vợ hay bên chồng; từng sinh con; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Trong trường hợp người phụ nữ mang thai hộ đang có chồng thì phải có văn bản đồng ý của người chồng này.

Xem toàn trang