Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh thành

RFA
2018.09.18
nguyen_hanh_phuc Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
Screen capture of Youtube video

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam trong phiên họp thứ 27 vào chiều ngày 18 tháng 9, cho ý kiến về Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Truyền thông trong nước loan tin này vào chiều cùng ngày, cho biết thêm tên đề án được thống nhất là “Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân” nhằm giữ đầy đủ chức năng, vai trò và vị trí của ba văn phòng được hợp nhất.

Văn phòng chung được so sánh tương đương cấp Sở, nhưng không phải là cơ quan chuyên môn riêng biệt, mà sẽ tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tại địa phương, và trực thuộc Ủy ban Nhân dân.

Ngoài ra, các văn phòng chung sẽ có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Những người này sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi được Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng với Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

10 tỉnh thành sẽ được đưa vào áp dụng thí điểm mô hình văn phòng này gồm có: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khuyến khích các tỉnh thành còn lại thực hiện mô hình thí điểm này.

Sau thời gian thí điểm từ ngày 1/1/2019 – 31/12/2019, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của địa phương, từ đó sửa đổi và bổ sung để triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.