Quảng Ngãi: Facebooker Võ Thanh Thời bị bắt với cáo buộc chống Nhà nước

2022.09.22
Quảng Ngãi: Facebooker Võ Thanh Thời bị bắt với cáo buộc chống Nhà nước Ông Võ Thanh Thời bị công an bắt ở Quảng Ngãi hôm 22/9/2022
Công An Quảng Ngãi

Ông Võ Thanh Thời, 33 tuổi, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/9 bị bắt giam với cáo buộc đăng tải, chia xẻ trên tài khoản Facebook cá nhân nhiều bài viết với nội dung bị cho “Tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Ông Thời bị bắt giữ theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan Điều tra An ninh thuộc Công an Tỉnh Quảng Ngãi cho truyền thông Nhà nước biết, trong ngày 22/9, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt giam và khám xét chỗ ở đối với ông Võ Thanh Thời theo địa chỉ vừa nêu. Lý do được nói để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”.

Hồ sơ của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rằng trong thời gian qua, ông Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng và chia sẻ nhiều bài viết mà nội dung bị cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam quy cho là “Tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng Cộng sản, Nhà nước CHXHCNVN; xúc phạm uy tín, danh dự của ông Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Theo ghi nhận của Đài Á Châu Tự do, từ đầu năm 2022 đến nay, công an tại các địa phương trên cả nước đã bắt giữ gần hai chục người với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ…’ hay ‘tuyên truyền, xuyên tạc, chống Nhà nước’.

Những điều khoản về tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ…’ và ‘tuyên truyền, xuyên tạc chống Nhà nước’ trong các Bộ Luật Hình sự Việt Nam từ trước đến sau này đều bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và các nước dân chủ cho là mơ hồ nhằm bịt miệng tiếng nói đối lập, cần phải bãi bỏ để tuân theo các chuẩn mực trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
23/09/2022 11:59

Lấy Dân làm gốc hay lấy Đảng làm gốc?

Lấy nhân dân Việt Nam làm gốc, gốc tốt, gốc cây tốt hay lấy tập đoàn đảng viên Việt Cộng làm gốc, gốc độc, gốc cây độc ?

Điều luật 331, 117 Việt Cộng... Bộ luật Hình sự Việt Cộng... Pháp luật Việt Cộng... Luật rừng Việt Cộng... Hiến pháp Việt Cộng...
không lấy các quyền tự do, dân chủ, dân quyền, nhân quyền của nhân dân Việt Nam... làm gốc, gốc tốt, gốc cây tốt...
không lấy các quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, của dân tộc
Viêt Nam... làm gốc, gấc tốt, gốc cây tốt...

Nhưng lấy các quyền, độc đảng, độc tài, độc quyền, độc đoán, độc tôn, độc địa, độc trị, thống trị, đảng trị... làm gốc, gốc độc, gốc cây độc... nhưng lấy các đặc quyền đỏ, đặc lợi đen, tư lơi đỏ, tư lợi đen... bất công, bất chính, bất tín, bất lương, bất nhân... của tập đoàn nhà nươc cờ đỏ sao vàng Việt Cộng... là tập đoàn đảng viên cờ đỏ búa liểm Việt Cộng... của các tập đoàn con buôn đỏ, con buôn đen... của các tâp đoàn tư bản đỏ, tư bản đen... của các tập đoàn tài phiệt đỏ, tài phiệt đen... của các tập đoàn sân sau đỏ, sân sau đen... của tâp đoàn đảng giặc cờ đỏ búa liềm... làm gốc, gốc độc, gốc cây độc.

Đồng bào Việt Nam ta, khắp nơi, khắp nước, khắp thế giới tự do, cùng nhân dân thế giới tự do đồng tâm, đồng hành, đồng thanh

Liên kết và đoàn kệt trong... Sự thật và Tình thượng, tình người, tình dân tộc, tình đa dân tôc.
Liên kết và đoàn kết trong...đa tôn giáo, đa văn hóa... đa đảng, đa tài, đa năng, đa hiệu...đa nguyên, đa dạng, đa chiều, đa chiêu

Đứng Lên, Lên Tiếng... đấu tranh, đòi hỏi... công lý, công bằng, công tâm... tự do, dân chủ, dân quyền, nhân quyền của toàn dân.

Ý dân là ý trời, ý trời là ý dân, tùy thụôc dân ta... Đứng Lên, Lên Tiệng... thay đổi, đổi thay... nước nhà và nhà nươc.. của toàn dân.