Anonymous says:
25/09/2020 01:24

Thank you, God bless you, USA!

Nhân dân Hoa Kỳ trợ giúp nhân dân ta...

Chống dịch Tàu như chống giặc Tàu Cộng.
Chống giặc Tàu Cộng như chống dịch Tàu.

Tàu Cộng làm gì được... và làm được gì cho nhân dân ta?

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm ời!
Sao bay lại lạy giặc Tàu như cha.

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng ời!
Sao bay lại giết dân lành Đồng Tâm.

Dân ơi! Dân ới! Dân ời!
Dân ta đứng dậy!
Đập tan Đảng này!

Đảng này, Đảng độc,
Độc quyền giết Dân.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang