Kết thúc sớm Hội Nghị Trung ương 14 và sẽ còn hội nghị 15 trước Đại hội Đảng

RFA
2020-12-18
Share
Kết thúc sớm Hội Nghị Trung ương 14 và sẽ còn hội nghị 15 trước Đại hội Đảng Hội nghị TW 14 Đảng Cộn sản VN ở Hà Nội hôm 14/12/2020
Báo Chính Phủ

Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 14, Khóa 12 kết thúc sớm hơn kế hoạch đề ra và trước kỳ đại hội đại biểu toàn quốc sẽ còn có một kỳ hội nghị trung ương nữa. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 18 tháng 12.

Trong phát biểu bế mạc, ông Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tự tin cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Một nội dung chính của hội nghị được cho biết là các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tới được Ban Chấp hành trung ương nhất trí cao và sẽ đưa ra cho Ban Chấp hành trung ương Đảng CS xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Danh sách nhân sự này không được tiết lộ với công chúng mặc dù có nhiều đồn đoán về những nhân sự sắp tới.

Hôm 14-12, ông Trọng, trong bài phát biểu Khai mạc Hội nghị trung ương 14, đã cho rằng trong đợt góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 13 có ý kiến chưa tán thành hoặc nhất trí cao. Ông cho rằng "Cá biệt có ý kiến đi ngược lại với quan điểm đường lối cơ bản của đảng đã được khẳng định trong cương lĩnh của đảng năm 2011 và Hiến pháp năm 2013. Cũng có những luận điệu xuyên tạc sai trái lợi dụng cái này để nói xấu chúng ta. Không phải là không có những cái sự việc ấy!”

Ông Trọng nói đối với những luận điệu bị cho là sai trái, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo báo chí công luận phản bác.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
18/12/2020 11:16

Kết thúc sớm Hội nghị Trung ương 14 " treo đầu dê, bán thịt chó "...
và sẽ có Hội nghị Trung ương 15 " bán thịt chó, treo đầu dê "...
trước Đại hội Đảng " nửa người, nửa chó, nửa đầu dê "....

Đảng treo đầu dê... " Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh ",
Đảng bán thịt chó... " Đảng giàu, Nước mạt, Đảng chủ, Bất công, U minh ".

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang