2010: tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam là 2,88%

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tại Việt Nam trong năm 2010 ở mức 2,88%. Đây là con số do Tổng Cục Thống kê Việt Nam đưa ra trong năm nay.
RFA 31.12.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
So với năm 2009 thì tỷ lệ thất nghiệp chung tại Việt Nam được cho biết giảm 0,02%. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp tại nông thôn tăng thêm 0,02%.

Hiện nay lực lượng lao động của Việt Nam tuổi từ 15 tuổi trở lên tổng cộng hơn 50 triệu rưỡi người; riêng số trong độ tuổi lao động hơn 46 triệu người.

Thống kê cho thấy tỷ lệ lao động trong các khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có giảm trong năm 2010 so với năm trước đó; lao động trong các khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng.Xem toàn trang