Việt Nam phấn đấu trồng hơn một tỷ cây xanh ứng phó biến đổi khí hậu

RFA
2021-01-28
Share
Việt Nam phấn đấu trồng hơn một tỷ cây xanh ứng phó biến đổi khí hậu Ảnh minh họa.
AFP

Việt Nam từ nay đến năm 2025 phấn đấu trồng ít nhất một tỷ cây xanh nhằm cải thiện chất lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai.

Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin như vừ nêu ngày 28/1, dẫn nội dung tờ trình số 619 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thủ tướng Chính phủ một ngày trước đó.

Tin cho biết, một tỷ cây xanh được chia trồng ở 2 khu vực, bao gồm 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng tập trung tại các rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua đó, đề án này không chỉ nâng cao tỷ lệ cây xanh trên đầu người, mà còn tạo thu nhập tăng thêm từ lâm sản ngoài gỗ phục vụ cho tiêu dùng thông qua các mô hình nông lâm ngư kết hợp cho người dân tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.

Kinh phí thực hiện đề án xác định chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

Bên cạnh đó, đề án còn kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các Dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây xanh.

Đồng thời có sử dụng một phần ngân sách nhà nước cho hỗ trợ cây giống, công tác triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá…

Duy Huu, USA
Duy Huu, USA says:
28/01/2021 14:12

Đảng chặt hết cây xanh,
Dân chồng cây xanh, cho Đảng còn chặt hết.

Khi nào Dân ta,
chặt hết cái Đảng này,
cho Dân ta còn sống với cây xanh ?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang