Công khai định kỳ tình hình tai nạn lao động

RFA
2020.04.06
  Hình minh hoạ. Một công nhân tại công trường xây dựng đường đưa Công thức 1 Grand Prix ở Hà Nội hôm 14/2/2020
AFP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Theo thông tin từ chính phủ Việt Nam vào ngày 4 tháng 6, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 6 tháng và trước ngày 15/1 năm sau đối với số liệu cả năm.

Người sử dụng lao động phải niêm yết thông tin công bố công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng, phòng, ban và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở. Ủy ban phải niêm yết thông tin công bố công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã và phát trên đài truyền thanh cấp xã.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm: thông tin phải được công bố trước ngày 20/7 với số liệu 6 tháng và trước ngày 30/1 năm sau đối với số liệu cả năm. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Nội dung thông tin công bố gồm: Số vụ và người tai nạn lao động, số vụ và số người liên quan đến tai nạn lao động chết người; nguyên nhân chủ yếu, thiệt hại, sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê số vụ tai nạn, số người, nguyên nhân so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.