Việt Nam: không đổi tên nước, không ban hành luật về đảng

RFA-20-05-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật đang trình bày trước quốc hội (20/05/2013)
Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật đang trình bày trước quốc hội (20/05/2013)
Courtesy GCVN

Việt Nam sẽ không đổi tên nước thành Việt Nam dân chủ cộng hòa, giữ nguyên điều 4 trong hiến pháp và không ban hành luật về đảng. Đó là kiến nghị của Ủy ban sửa đổi hiến pháp được ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật, trình bày trước quốc hội vào chiều hôm nay.

Theo Ủy ban Dự thảo sửa đổi hiến pháp, việc giữa nguyên tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định. Thêm vào đó, tên gọi này đã quen thuộc với người dân và quốc tế trong suốt 37 năm qua.

Về điều 4 của hiến pháp quy định quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, người đại diện của Ủy ban khẳng định giữ nguyên điều này để khẳng định tính lịch sử, tất yếu khách quan sự lãnh đạo của đảng đối với cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với những đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm của đảng với nhà nước, xã hội, phải có cơ chế chịu trách nhiệm của đảng và cơ chế để dân giám sát, Ủy bạn giải thích không ban hành luật về đảng vào lúc này vì trong hiến pháp đã quy định mọi đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp là đã đủ để dân giám sát đảng.

Sở hữu đất đai cũng được giữ nguyên là sở hữu toàn dân thay vì đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai như nhiều đề nghị.

Ý kiến (1)
Share

Tú gàn

nơi gửi Sài Gòn

Luật về Đảng để làm gì? Có Đảng đâu mà làm luật.
Luật về Đảng Phải do những người ngoài Đảng xây dụng bắt buộc Đảng viên và nhân dân phải chấp hành; chức các bố Đảng viên lại xây dựng luật thì lúc nào cũng khư khư với Đảng và gia đình, vợ con thì lấy đẩu thời gian làm luật cho đất nước - Bây giờ cần nhất là các loại Luật pháp do Nhân dân làm ra các dự luật đó , Đảng phái nào cũng phải thực thi chấp hành.
Tại sao Vua chúa quản thời xưa lý đất nước thì nghiêm trị, đâu ra đấy, nay thì "Đảng" quản lý lại đẩy đất nước thụt lùi?

21/05/2013 05:13

Xem toàn trang