ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ

2013-02-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီတပတ္မွာကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သားဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ စီမံသင့္တယ္ဆိုတာေတြကို တင္ျပထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ ေန နဲ႔ ေလ ကို အသံုးခ်ၿပီး Renewable Energy အစားထိုးေလာင္စာ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးကို စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ လိုအပ္ပံုကို တင္ျပထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အႏုျမဴစြမ္းအင္သံုးတဲ့ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရံုေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေလာေလာဆယ္ ဘာေၾကာင့္မစဥ္းစားသင့္ဘူးလဲဆိုတာကို တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တန္းအစိုးရ ရာထူးတာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာညီညီ ေရးသားေပးပို႔တဲ့ “ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ “ အပတ္စဥ္ က႑ကို ဆက္လက္တင္ဆက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိီတပတ္မွာေတာ့ စြမ္းအင္မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးတဲ့ ဓါတ္အားစက္ရံုေတြအေရးကုိ စဥ္းစားစရာအျဖစ္ တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တန္း အစိုးရ ရာထူးတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာညီညီ ေရးသားေပးပို႔တဲ့ "ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ" ေဆာင္းပါးမွာ ဒိီတပတ္မွာေတာ့ စြမ္းအင္မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးမွာ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြကို တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တန္း အစိုးရ ရာထူးတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာညီညီ ေရးသားေပးပို႔တဲ့ “ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ“ ေဆာင္းပါးမွာ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာကေလးငယ္ေတြ က်န္းမာေရးအသိ၊ အာဟာရအသိေတြနဲ႔ ျပည့္စံုဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တန္းအစိုးရ ရာထူးတာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာညီညီ ေရးသားေပးပို႔တဲ့ “ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ“ ေဆာင္းပါးမွာ ဒီတပတ္မွာေတာ့ မသင္မေနရ ပညာေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တီထြင္ၾကံဆမႈေတြ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ စာဖတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးသစ္ဆင္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးအတြက္ စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ျပန္လည္ထြန္းကားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးသစ္ဆင္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဆရာအတတ္သင္ပညာေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပထားျပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ပညာရွာေဖြ စူးစမ္းလိုစိတ္နဲ႔ ေတြးေခၚဆင္ျခင္တတ္ေအာင္ ဆရာေတြက ပညာသင္ၾကားတတ္ဖို ့ လိုအပ္ပံုအေၾကာင္း အႀကံေပးထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ့ ဘာသာစကား စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ၾကားေရး အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကံေပးထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ ေဒါက္တာညီညီရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ဦးသစ္ဆင္းက ဖတ္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္မ်ား စုစည္းေရးနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလံုးအရင္းရႏိုင္တဲ့ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး လိုအပ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကံေပးထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စက္မႈနဲ႔ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းေတြ လိုအပ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြကုိ အႀကံေပးထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဆးပညာအရည္အေသြး တိုးတက္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေဘာဂေဗဒ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ဆိုင္ရာက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္္သင့္တာေတြကို အႀကံေပးထားၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး ထိေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုၿပီး တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေစ်းသက္သာၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ေဆးဝါးမ်ားရရွိေရး အေၾကာင္းကို တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကုိ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးသစ္ဆင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား ၆ ေယာက္နဲ႔တူတဲ့ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးက႑ဆိုၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ေတြ တိုးျမွင့္ဖို႔ အေရးႀကီးေနပံုကို တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္ဆာေရာဂါပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေတာင္ဖို႔ အေရးႀကီးေနၿပီလို႔ တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရံုးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုထိေရာက္တြင္က်ယ္ ထက္ျမက္ေရးရွိဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လူသာပဓါန ျဖစ္တာေျကာင့္ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေရး လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားထားတာကို ေဒၚၿငိမ္းေရႊ က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ဝင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာညီညီ ေရးသားထားတဲ့ေဆာင္းပါးကို ေဒၚျငိမ္းေရႊ ဖတ္ၾကားတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာ နိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္း ၂ ရပ္ အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာညီညီ က တင္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ လုပ္ငန္း (၅) ရပ္ အေၾကာင္းဆိုၿပီး တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အႏွစ္ ၂၀ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆဲြၿပီး စိတ္ကူးယဥ္မေနသင့္ဘူးလို႔ သူ႔ရဲ့အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေဒါက္တာညီညီ က တင္္ျပထားပါတယ္။ RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာညီညီက “သမၼတရံုးေအာက္မွာထားသင့္တဲ့ ရံုးႏွစ္ရံုးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းသင့္တဲ့အဖဲြ႕မ်ား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္္ျပထားၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒိီတစ္ပတ္မွာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆဲြခ်မွတ္တဲ့အခါ “ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ယႏၱရား” ဘယ္လိုထားရွိသြားသင့္တယ္ ဆိုတာကို တင္္ျပထားၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာညီညီ က ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒေလာကမွာ ဟာကြက္ႀကီး သံုး ကြက္ ကို ျဖည့္စြမ္းဖို႔ လို - မလို စိစစ္ ၾကသင့္ေၾကာင္း တင္္ျပထားၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာညီညီ က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔ဆက္စပ္ပံုကို သာဓကေတြနဲ႔ တင္္ျပထာၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာငး္မြန္လာဖို႔အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို စိစစ္ၿပီး ပယ္၊ ဖ်က္၊ ေရးဆဲြ လုပ္ငန္း သံုးခု လိုအပ္ပံုုကို ရွင္းလင္းတင္္ျပထားၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အေရးကိစၥေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ၊ ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပံုုကို တင္္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈလိုခ်င္ရင္  ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ “conducive atmosphere” ေကာင္းဖို႔ လိုတယ္ဆိုုတာ တင္္ျပထား ျပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပုိ႔ကုန္အျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးတည္းကို အေျခခံအားထားတာဟာ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့အေၾကာင္း တင္္ျပထားၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကို တင္ျပထားျပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခု ပထမဆံုးေဆာင္းပါးမွာ မတက္လာေသးတဲ့ အစိုးရကို ႀကိဳတင္ၿပီး မလိုတမာ ေျပာဆိုေနတာေတြ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ လိုအပ္မယ့္ ဦးတည္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း  တင္ျပထားၿပီးေတာ့ RFA အဖဲြ႔သား   ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔