ခံယူခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္မယ္

မိမိ စြဲကိုင္ထားတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္သန္လွဳပ္ရွားရင္း ေတြ႔ႀကံဳလာတဲ့ အခက္အခဲ၊ ေဘးဒုကၡေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္ ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ အေတြး၊ အျမင္၊ အယူအဆေတြကို ေဒၚခင္ခင္အိက တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
2012-07-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သမဂၢ MPU ရဲ့ ဒုတိယ ဥကၠဌ  ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္းရဲ့ ခံယူခ်က္နဲ ့ဘဝဴဖတ္သန္းမႁေတြကို နားဆင္ရပါမယ္။ ႎုိင္ငံေရးယုံဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ ေညာင္ဦးေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ေကဵာင္းသား ကိုသီဟဝင္းတင္အတၾက္ ဂုဏ္ယူေနတဲ့ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲႛ ခံစားခဵက္ေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞစန္းစန္း၏ခံယူခဵက္ (ပထမပိုင္း)။
အသံဖိုင္ယူရန္

ေဒၞစန္းစန္း၏ခံယူခဵက္ (ဒုတိယပိုင္း)။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကိုသီဟဝင္းတင္၏မိခင္၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ေ႟ၾၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ဦးေဆာင္သံဃာတပၝး ဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ဂမႝီရရဲ့ မယ္ေတာ္ ေဒၞေရးရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ခံယူခဵက္ေတၾနဲႛ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁေတၾကို နားဆင္ရပၝမယ္။

မယ္ေတာ္ ေဒၞေရး၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူ႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေအာင္စိုးဴမင့္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ခံယူခဵက္ေတၾ နဲႛ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁေတၾကို နားဆင္ရပၝမယ္။

ဦးေအာင္စိုးဴမင့္၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးလည္းဴဖစ္၊ HIV/ AIDS ေဝဒနာသည္ေတၾကို ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနသူလိုႛလည္း ထင္ရႀားတဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းရဲ့ ခံယူခဵက္နဲႛ အေတၾႚအဳကံႂေတၾကို တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ပဲခူး႓မိႂႚနယ္ မဲဆႎၬနယ္အမႀတ္ (၂) ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးဴမတ္လႀရဲ့ ခံယူခဵက္နဲႛ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဦးဴမတ္လႀ၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ကရင္ဴပည္နယ္ ဖားအံ႓မိႂႚနယ္ မဲဆႎၬနယ္ အမႀတ္ (၃) ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၞနန္းခင္ေထၾးဴမင့္ရဲ့ ခံယူခဵက္နဲႛ အေတၾးအဴမင္ေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞနန္းခင္ေထၾးဴမင့္၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


မိတၪီလာ႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးရဲ့ ခံယူခဵက္ နဲႛ အေတၾႚအဳကံႂေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအး၏ခံယူခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဟံသာဝတီ သတင္းစာဆရာ ေမာင္ခဵစ္ဖၾယ္ ေခၞ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးအုန္း႒ကိႂင္ရဲ့ ခံယူခဵက္နဲႛ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁေတၾကို နားဆင္ရပၝမယ္။

ဦးအုန္း႒ကိႂင္၏ခံယူခဵက္ အပိုင္း (၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ဦးအုန္း႒ကိႂင္၏ခံယူခဵက္ အပိုင္း (၂)
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဆိုက္တခုလံုးသို႔