ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မိတ္ဆက္

လာမယ့္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ နုိ္င္ငံေရးပါတီေတြထဲက ပါတီေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကို RFA က အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ နားဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠဌ ဦးႏိုင္ေငြသိမ္းကို RFA ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီီရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေဇယ်ကို အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို RFA ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီီရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးစိုက္အိုက္ေပါင္းကို RFA ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


NDF အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကုိ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတတ္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္လႈိင္ဝင္းကို RFA သတင္းေထာက္ မမိုးကလ်ာဦးက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းကို အာအက္ဖ္ေအ ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးမ်ိဳးေဆြကို အာအက္ဖ္ေအ ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေရႊကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုသီဟထြန္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေရႊကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုသီဟထြန္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္ကို အာအက္ဖ္ေအ ၀ိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ ( ကခ်င္ျပည္နယ္ ) ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္ကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စိုးက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေစးဝါနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္ကို RFA သတင္းေထာက္ မမိုးကလ်ာဦးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္