အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းကို RFA က အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ညတိုင္း ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

  • 2013-02-09

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေထာင္ေခ်ာက္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေထာင္ေခ်ာက္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ျမဴေမွာင္ေဝကင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ျမဴေမွာင္ေဝကင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " တို႔အတူ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" တို႔အတူ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေလွနံဓားထစ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေလွနံဓားထစ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဝမ္း အီကြဲတူ ဇီးရိုး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဝမ္း အီကြဲတူ ဇီးရိုး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " သင္ပုန္းေခ်သင့္ မေခ်သင့္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" သင္ပုန္းေခ်သင့္ မေခ်သင့္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အဆိပ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အဆိပ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေဆးရံုေပၚမွ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေဆးရံုေပၚမွ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေတာင္ ႏွင့္ အားမာန္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေတာင္ ႏွင့္ အားမာန္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မင္းႀကီးတာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" မင္းႀကီးတာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ပလိုင္းေပါက္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ပလိုင္းေပါက္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "အတၱယာဥ္ႀကီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္စီး" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

"အတၱယာဥ္ႀကီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္စီး"
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "က်ိန္စာသင့္တဲ့ ေက်းဇူးရွင္" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

"က်ိန္စာသင့္တဲ့ ေက်းဇူးရွင္"
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "စိတ္ဆင္ရိုင္း" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

"စိတ္ဆင္ရိုင္း"
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ႏြံ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ႏြံ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ကြ်န္လုပ္စက္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ကြ်န္လုပ္စက္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဘာသီးႀကီးတစ္လံုး ေျမာလာတယ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဘာသီးႀကီးတစ္လံုး ေျမာလာတယ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ကယ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ကယ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " သမိုင္းကေပးေသာ သခၤန္းစာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" သမိုင္းကေပးေသာ သခၤန္းစာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အေဖေမွ်ာ္ေနမယ္သား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အေဖေမွ်ာ္ေနမယ္သား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ျခင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ျခင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " စစ္ပဲြေတြရပ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" စစ္ပဲြေတြရပ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အုန္းမႈတ္ေအာက္က ဖား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အုန္းမႈတ္ေအာက္က ဖား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " စံုလံုးကန္းျခင္းမဟုတ္ပါ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" စံုလံုးကန္းျခင္းမဟုတ္ပါ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အေမ့ရဲ႕ ဒုကၡအိုးေလးမ်ား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အေမ့ရဲ႕ ဒုကၡအိုးေလးမ်ား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ရူးပါေပ့ေမာင္တို႔ရာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ရူးပါေပ့ေမာင္တို႔ရာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေရရာေသာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေရရာေသာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေၾကာက္စိတ္မ်ားမွသည္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေၾကာက္စိတ္မ်ားမွသည္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အေျခခံ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အေျခခံ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ႏႈတ္ထြက္စကား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ႏႈတ္ထြက္စကား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ျမဴခိုး နဲ႔ မိုးတိမ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ျမဴခိုး နဲ႔ မိုးတိမ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မင္းေျမွာင္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" မင္းေျမွာင္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ထင္းစည္းမ်ား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ထင္းစည္းမ်ား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လမ္းမေပ်ာက္ေၾကး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လမ္းမေပ်ာက္ေၾကး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လမ္းမေပ်ာက္ေၾကး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လမ္းမေပ်ာက္ေၾကး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မရဏတြန္သံ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" မရဏတြန္သံ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လံုၿခံဳေရးသတိ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လံုၿခံဳေရးသတိ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " သစ္စိမ္းခ်ိဳး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" သစ္စိမ္းခ်ိဳး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ပိုက္ကြန္ေအာက္က ငံုးငွက္မ်ား " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ပိုက္ကြန္ေအာက္က ငံုးငွက္မ်ား "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဘက္စံုအဏုစိတ္ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဘက္စံုအဏုစိတ္ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လြတ္လပ္ေသာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လြတ္လပ္ေသာ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " တြင္းေဟာင္းေပ်ာ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" တြင္းေဟာင္းေပ်ာ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ကႀကီး ခေကြး ႏိုင္ငံေရး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ကႀကီး ခေကြး ႏိုင္ငံေရး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းျခင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းျခင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ထန္းလ်က္စိုက္ပ်ိဳးေရး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ထန္းလ်က္စိုက္ပ်ိဳးေရး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္ၾကပါ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္ၾကပါ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေရတြင္းထဲက ဖားသူငယ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ေရတြင္းထဲက ဖားသူငယ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အိမ္အိုႀကီး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အိမ္အိုႀကီး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဥပေဒမလိုတဲ့ ႏိုင္ငံ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဥပေဒမလိုတဲ့ ႏိုင္ငံ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဖုန္းေစာင့္ နတ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဖုန္းေစာင့္ နတ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဖ်ဥ္ပင္နီ သိုးေရမွတ္ပါနဲ႔ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဖ်ဥ္ပင္နီ သိုးေရမွတ္ပါနဲ႔ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မစၦရိယ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" မစၦရိယ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မိႈင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" မိႈင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လမ္းသစ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" လမ္းသစ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အတၱေလာင္မီး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အတၱေလာင္မီး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " စစ္ပြဲေတြ ရပ္ေပးပါ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" စစ္ပြဲေတြ ရပ္ေပးပါ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ႏိုင္တဲ့ဝန္ကို ဝင္ထမ္းပါ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ႏိုင္တဲ့ဝန္ကို ဝင္ထမ္းပါ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဝင္ကစြပ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ဝင္ကစြပ္ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ေျပးပြဲ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ေျပးပြဲ "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အတၱမုန္တိုင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" အတၱမုန္တိုင္း "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ခ်စ္တယ္ေနာ္ အလိုမလိုက္ဘူး " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

" ခ်စ္တယ္ေနာ္ အလိုမလိုက္ဘူး "
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ေဂါပက၊ ျမင္းၿမီးဆြဲနဲ႔ ရြန္းနီ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ေဂါပက၊ ျမင္းၿမီးဆြဲနဲ႔ ရြန္းနီ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " အတၱကင္းမွ ပရဟိတ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အတၱကင္းမွ ပရဟိတ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " လမ္းေဟာင္းႀကီးက လြဲေနတယ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

လမ္းေဟာင္းႀကီးက လြဲေနတယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မညာပါနဲ႔ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မညာပါနဲ႔
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဦးကနင္းလို႔ ပဲ့ကေထာင္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဦးကနင္းလို႔ ပဲ့ကေထာင္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ႀကိဳက္တဲ့ဘက္မွာ ရဲရဲရပ္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ႀကိဳက္တဲ့ဘက္မွာ ရဲရဲရပ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " မ်ိဳးဖ်က္ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မ်ိဳးဖ်က္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ၾကင္နာစြာရက္စက္ျခင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ၾကင္နာစြာရက္စက္ျခင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ျပည္သူၾကားသို႔ တိုးဝင္ျခင္း " အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ျပည္သူၾကားသို႔ တိုးဝင္ျခင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "မုန္တိုင္းစဲေသာ္" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မုန္တိုင္းစဲေသာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "အားလံုးေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အားလံုးေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ "မ်ိဳးေစ့လဲမွန္ ေျမခံလဲေကာင္း" အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မ်ိဳးေစ့လဲမွန္ ေျမခံလဲေကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလး” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေရာင္နီသန္းၿပီ” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ေရာင္နီသန္းၿပီ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “တစ္ကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

တစ္ကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “က်ဴးေက်ာ္” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

က်ဴးေက်ာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “သိၾကားမင္း အမွားမကင္းပါ” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

သိၾကားမင္း အမွားမကင္းပါ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “အမိႈက္” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

အမိႈက္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ေမာ္ကြန္းသစ္” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ေမာ္ကြန္းသစ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ကၽြဲကူးေရပါ” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ကၽြဲကူးေရပါ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “သင္ခန္းစာ” အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

သင္ခန္းစာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “သိကၡာ” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

သိကၡာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲလိမ့္မယ္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲလိမ့္မယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေခြးဆိုးႀကီးကို ႀကိဳးခ်ည္ထားပါ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ေခြးဆိုးႀကီးကို ႀကိဳးခ်ည္ထားပါ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ကပ္ဆိုး” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ကပ္ဆိုး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “အပယ္ခံရတနာ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

အပယ္ခံရတနာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “တရားခံဘယ္သူလဲေဟ့” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

တရားခံဘယ္သူလဲေဟ့
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “အထက္မွာ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

အထက္မွာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရႊျပည္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရႊျပည္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေရႊသားအတိၿပီးေသာ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ေရႊသားအတိၿပီးေသာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေသာင္မတင္ေရမက်” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ေသာင္မတင္ေရမက်
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေရမဲ့ေဗဒါ” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ေရမဲ့ေဗဒါ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “သိၾကားမင္းဝက္ဘ္ဆုိဒ္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

သိၾကားမင္းဝက္ဘ္ဆုိဒ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “မိေအးကို ဂဏာန္းညွပ္သလို” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

မိေအးကို ဂဏာန္းညွပ္သလို
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ေလးစားပါတယ္ရဲေဘာ္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ေလးစားပါတယ္ရဲေဘာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ပ်ားနဲ႔ ယင္ေကာင္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႔သားေတြ တင္ဆက္ထားၾကပါတယ္။

ပ်ားနဲ႔ ယင္ေကာင္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ျဖည္းျဖည္းေပါ့” ဆုိတဲ့အစီအစဥ္ကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ျဖည္းျဖည္းေပါ့
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ မွာ ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ မွာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ အတၱအက်ဥ္းသား ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

အတၱအက်ဥ္းသား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ ဇရက္ေတာင္ပံက်ိဳး ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ ဇရက္ေတာင္ပံက်ိဳး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ဒါဆိုရင္ ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဒါဆိုရင္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ တလြဲခါးေတာင္းက်ိဳက္ ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

တလြဲခါးေတာင္းက်ိဳက္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ရင္ခြင္မဲ့သား ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ရင္ခြင္မဲ့သား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ အရူးစကား ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

အရူးစကား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ သမုိင္းအေမြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

သမုိင္းအေမြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ စစ္ပြဲတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဝယ္ ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

စစ္ပြဲတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဝယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ တိုင္းခန္းတစ္ခြင္ လွည့္လည္စဥ္ ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

တိုင္းခန္းတစ္ခြင္ လွည့္လည္စဥ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ သိေအာင္ေတြး ” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ျမင္ေအာင္ၾကည့္ သိေအာင္ေတြး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာတာ့ “ပြင့္လင္းျမင္သာ တို႔ျမန္မာ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ပြင့္လင္းျမင္သာ တို႔ျမန္မာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ထာဝရ ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ထာဝရ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ " ဦးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလံုးသား " ဆုိတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဦးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလံုးသား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ သားတစ္ေယာက္သာ ျမင္မိပါတယ္ ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

သားတစ္ေယာက္သာ ျမင္မိပါတယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “လမ္းျပၾကယ္ကို ဦးညႊတ္ျခင္း” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

လမ္းျပၾကယ္ကို ဦးညႊတ္ျခင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ႏြံထဲမွာ လွည္ဘီးကြ်ံေနတယ္” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ႏြံထဲမွာ လွည္ဘီးကြ်ံေနတယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့  က်ည္ဆံသႀကၤန္ ဗံုးသႀကၤန္  ဆုိတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

က်ည္ဆံသႀကၤန္ ဗံုးသႀကၤန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သႀကၤန္အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ “ ေခြးသားေရနဲ႔ မွတ္လိုက္မယ္ ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ေခြးသားေရနဲ႔ မွတ္လိုက္မယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ တစ္ခါတုန္းကတကၠသိုလ္ ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

တစ္ခါတုန္းကတကၠသိုလ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ မိုက္ခဲႀကီးမ်ား ” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

မိုက္ခဲႀကီးမ်ား
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေလထဲေဆာက္တဲ့ ေရခဲအိမ္ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ေလထဲေဆာက္တဲ့ ေရခဲအိမ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ သာဓုပါဗ်ာ ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

သာဓုပါဗ်ာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ဆီးဂိမ္းေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ ” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဆီးဂိမ္းေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ ျပည္သူေရြးတဲ့ သမၼတ ” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ျပည္သူေရြးတဲ့ သမၼတ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ ေပါက္ပင္ကိုင္းတာ ေႁမြဗိုက္ဆာလို႔ ” ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ေပါက္ပင္ကိုင္းတာ ေႁမြဗိုက္ဆာလို႔
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့  တပ္ပ်က္ဗိုလ္ႀကီး ဆုိတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

တပ္ပ်က္ဗိုလ္ႀကီး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ သမိုင္းလွပ တြင္ရစ္ၾကေအာင္ ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

သမိုင္းလွပ တြင္ရစ္ၾကေအာင္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “တပ္မေတာ္” ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

တပ္မေတာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ "အံ့ၾသဖြယ္ရာ တို႔ျမန္မာ" ဆုိတဲ့အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

အံ့ၾသဖြယ္ရာ တို႔ျမန္မာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ လက္တစ္လံုးပဲ လိုေတာ့တယ္  ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္တစ္လံုးပဲ လိုေတာ့တယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ျခေတြေပ်ာ္တဲ့ တို႔တိုင္းျပည္” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ျခေတြေပ်ာ္တဲ့ တို႔တိုင္းျပည္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ “ ပုဆိန္ရိုး ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ကုသိုလ္ေတာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ကုသိုလ္ေတာ္” ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကုိ နားဆင္ရမွာပါ။

ကုသိုလ္ေတာ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ဆုေတာင္းတိုင္းသာ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဆုေတာင္းတိုင္းသာ
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ပစၥည္းမဲ့ ေဒါသ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ပစၥည္းမဲ့ ေဒါသ
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “သူတို႔ႀကိဳက္ေအာင္ သံခ်ပ္ထိုးမယ္” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

သူတို႔ႀကိဳက္ေအာင္ သံခ်ပ္ထိုးမယ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ဤခရီးနီးသလား” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဤခရီးနီးသလား
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ယဇ္ပုလႅင္” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ယဇ္ပုလႅင္
အသံဖိုင္ယူရန္


ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔ အဖြဲ႕သားေတြ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ “အက်ိဳးေမွ်ာ္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ” အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္း အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ျခင္းက်ားႀကီးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ” အစီအစဥ္ကို နားဆင္ရမွာပါ။

ျခင္းက်ားႀကီးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ
အသံဖိုင္ယူရန္