သတင္းနဲ႔ အေတြး

အဂၤါေန႔ညပိုင္း အစီအစဥ္ကစၿပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္က သတင္းနဲ႕အေတြး ေခါင္းစဥ္နဲ႕ေဆာင္းပါးသစ္ကို ႏွစ္ပတ္တစ္ခါထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြကိုအေျခခံၿပီး နိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖၚျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လႊမ္းမိုးမႈမရွိရင္ တရားမွ်တနိုင္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တန္းတူညီမွ်ေရးရွိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းနိုင္မယ့္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံတာဟာ အျမတ္ႀကီးႀကီးရတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာနုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံက အေျခအေနကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့အခါ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလဲဆိုတာ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေျခအေနကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္