ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔

2019-09-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ - ေဒၚညိဳညိဳသင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ - ေဒၚညိဳညိဳသင္း
Photo: RFA

ဒီတပတ္မွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးၿပီး ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားရွိေစျခင္းဟာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ႕ တင္ဒါေခၚယူေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္ထားဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြ အဂတိလိုက္စားရင္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒနဲ႔ပဲ အေရးယူဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြကို ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကညာလႊာတင္သြင္းဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ စက္မႈဝန္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖဲြ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ့ ျပန္ၾကားစာအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အရိွန္အဟုန္ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ကိစၥတခ်ိဳ႕အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းအေရးယူရမယ့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေစာင့္ၾကည့္သင့္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဥပေဒပါရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြကို အေျချပဳၿပီး စဥ္းစားေပးဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအတုိင္း စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အစိုးရဌာနေတြမွာ မၾကာခင္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ေတြ ဘယ္လို ဖြဲ႔သင့္တယ္ဆုိတာကို ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၂ဝ၁၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အႀကိဳ စာတမ္းဖတ္ပြဲက သိမွတ္စရာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱယားအတြင္း အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈကို တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လက္ဦးမႈယူတဲ႔ အစီစဥ္ေတြကို စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကို အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၂ဝ၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကေန ေပၚထြက္လာတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕နစ္နာမႈေတြကို အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားမွာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်နုိင္ေရး စဥ္းစားစရာေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာရျခင္းရဲ႕ အေျခအေနေတြ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႔စာရင္းေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မယ့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ သီးျခားဘဏ္စာရင္းေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆံုးရံႈးမႈတခ်ဳိ႕ကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတုိးေပးရံုနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ႔က်သြားမယ္လုိ႔ မယူဆႏုိင္တဲ႔အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ရရွိလာတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အသစ္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၱအႀကိမ္ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာမယ့္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးရာထူးလက္ရွိျဖစ္သူေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ေၾကညာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔သင့္ၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရားရံုးကို အမႈမ်ားမစြဲတင္ခင္ ရဲနဲ႔ ဥပေဒအရာရွိမ်ား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ေရာက္ရွိဖို႔ တရားမၽွတမႈကို လက္လွမ္းမီျခင္းဟာ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲ႔ြရဲ့ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကို ေရာက္ရွိဖို႔ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီျခင္းဟာ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ကတိက၀တ္ကို အခုထက္ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဖာ္ျပဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အသိပညာေပးမႈသက္သက္ကို ေဆာင္ရြက္ရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းအတြက္ အၾကပ္ရိုက္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ႂကြက္သတ္ေဆးခ်မဲ့အစား ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ကို စနစ္တက်ေထာင္ဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက အၾကံျပဳတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာရွိသူေတြရဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာသူႏိုင္ငံသားေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်က္ထားႏိုင္တဲ့ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား လုပ္တတ္တဲ့ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ နစ္နာသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ တရားမွ်တမႈအတြက္ ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္တဲ့ ယႏၱရားေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ တရားရံုးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို၂၄ နာရီထက္ပိုၿပီး မခ်ဳပ္ေႏွာင္ရဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အာဏာပိုင္တခ်ိဳ႕က ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီဖို႔ အလွမ္းေဝးေနတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ျပည္သူကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္တဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းတခုအတြက္ ဝင္ေပါက္တခုျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ တက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ယႏၱရားအသီးသီးမွာ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ျမင့္မားလာေစရန္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ တည္ေထာင္လႈပ္ရွားၾကဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာအာဏာပုိင္တခ်ိဳ႕က အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ အခြင့္အလမ္းေပး ဆက္ဆံလာတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကိုခ်ီတက္ရာမွာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းေတြကို အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွာ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းဟာ အာဏာသံုးရပ္ပိုင္းျခားထားတဲ့အေျခခံမူကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အစိုးရလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားေတြရထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို စနစ္တက်လက္ေတြ႕အသံုးခ်ဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြမွာပါရိွတဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ ပါတီဗဟိုရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္၊ အမိန္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးရၿပီး အထက္အမိန္႔နာခံရတဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းထဲက ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိေနတဲ့ ပုဒ္မေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ျပည္သူအေျချပဳ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္သုန္းခဲ့ရတဲ့သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ အရပ္သားအစိုးရမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္သူေတြလက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူမႈဒုကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္သူၾကားက ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူအေျချပဳ ေဒသႏၱရအစိုးရေတြ ဖန္းတီးေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူေတြႀကံဳေနရတဲ့ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔