တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း

2019-10-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ေအာင္မုိးဝင္း)
တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ေအာင္မုိးဝင္း)
Photo: RFA

ခုတပတ္အတြက္...ႏိုင္ငံတကာကို ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔ ေမြးျမဴရမယ့္ စိတ္ဓာတ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကေနဒါ က စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမွာ ေခတ္ေပၚနည္းပညာလိုအပ္ လာေနပံုနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္နိုင္တဲ႔ အခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျမန္မာျပည္နုိင္ငံေရးအနာဂတ္ အေၾကာင္းကို ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး၊ တာဝန္သိတတ္မႈေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္... ျမန္မာ႔စီးပြားေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြၾကားက ဆက္စပ္မႈေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္... ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၃၁ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္မွာ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ရည္မွန္းခဲ႔တာနဲ႔ လက္ေတြ႔ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္... ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈစနစ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္သင့္သလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျမန္မာနိုင္ငံကို နိုင္ငံျခားကလာျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာမွာ မိမိနိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြ မနစ္နာရေလေအာင္ ထားရွိရမယ့္ ေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျမန္မာနိုင္ငံက အရပ္သားအစိုးရေျပာေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘယ္အေျခအေနအထိ တက္လွမ္းနိုင္ျပီလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...နိုင္ငံတနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္၊ စီးပြားေရးနဲ႔ နိုင္ငံေရးမူအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္... ေအးခ်မ္းေနေပ်ာ္တဲ႔ နို္င္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျပည္သူေတြကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္နုိင္တဲ႔ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးမွာ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အခက္အခဲေတြအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ႔လာ ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္... ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြကို လံုျခံဳမႈရိွေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သင့္သလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္အတြက္...အေမရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက ရရွိနိုင္တဲ့ အခြင္႔အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတြအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားေတြ ေလ့လာနားလည္ႏိုင္ေစမယ့္ ပညာေရးပရိုဂရမ္ မိတ္ဆက္မႈ Open House ေတြရဲ႕ အေရးပါပံုကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ဗီယက္နမ္နိုင္ငံက ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအေပၚ လံုျခံဳမႈေပးျပီး ရိုးသားေဖာ္ေရြမႈနဲ႔ ဆက္ဆံၾကပံုအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးမွန္းမသိေအာင္ ဆံုးရံႈးေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းေအာင္ ဘယ္လိုစနစ္ေတြကို သံုးသင္႔သလဲ၊ အလုပ္လုပ္နိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕စြမ္းအားကို ဘယ္လိုအသံုးခ်သင္႔သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေပၚ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူမ်ိဳးစုျပႆနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈနဲ႔ အစိုးရမူဝါဒေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… မိမိမွာရွိတဲ့ အရင္းအေပၚ ဘယ္လိုအသံုးခ်ၾကမလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနကို ႏွိဳင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက Netflix ကုမၸဏီရဲ႕ ေစ်းကြက္ဖန္တီးယူတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… အခြန္စနစ္နဲ႔ လူမႈလုံျခံဳေရး အစီအစဥ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စီးပြားေရးအျမင္ရွိသင့္ၿပီး၊ မလဲြမေရွာင္သာတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ပါးပါးနပ္နပ္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရင္း ျပည္သူေတြအက်ိဳးရွိမယ့္ စီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္…တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ပြဲေတာ္ေတြအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိဖို႔ လုိအပ္ပံုေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္…အီဂ်စ္ေႏြဦးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္…ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖုိးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာနယ္ေျမအၾကား ဆက္စပ္မႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္…အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေငြစကၠဴအတုုျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့ပံုုစံနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံက အေျခအေနကိုု ႏွိဳင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္…လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အဓိကထားတိုက္ဖ်က္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အတြက္… ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈတိုးပြားလာတဲ့ အေျခအေနနဲ႔၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေလ့လာသင့္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ ကြယ္လြန္သူ အေမရိကန္သမၼတ George H. W. Bush ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ က်ရံွဳးမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေပၚထြက္ေနတဲ့ ဘာာသာေရးဗဟိုျပဳ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံကေန ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ခ်င္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လစ္ဗ်ား၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အီတလီႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ျပႆနာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပကိုု ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ ဘရာဇီးနုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာအေၾကာင္းကိုု ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈကရိုုက္ခတ္လာတဲ႔ လူမႈေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြအေၾကာင္းကိုု ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုု အာေဘးရဲ႕ စိတ္ကူးေတြကိုုေလ႔လာရင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ခင္က ျပည္နယ္အခြင့္အေရး ခြဲေဝမႈေတြအေၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏုိုင္ငံက အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႔ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကုုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္သစ္အေၾကာင္းတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ၿပည္တြင္းစစ္အတြင္းက စစ္ပြဲေႀကာင့္ ျပာပံုဘဝေရာက္္္ခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာၿပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ အက္တလန္တာ … စီးပြားေရး ျပန္လည္ ႏိုးထလာပံုနဲ႔ ဆိုုရွယ္လူမႈ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚေတြကိုု ျမန္မာ ႏိုုင္ငံ နဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက အသားေရာင္ခြဲျခားမႈအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ စံႏႈန္းႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သေကၤတႏုိင္ငံေရးႏွစ္ခုၾကားက ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထားသင့္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ လူထုမီဒီယာရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔တာဝန္ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ အၿပီးမွာ ရႈျမင္ႀကတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ရင္ဆိုင္ရေလ႔ရွိတဲ႔ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳးအေကြ႔ေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ...ႏိုင္ငံတကာခံုရံုး ICC ကအေရးယူတဲ႔ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယူဂိုဆလားဗီးယားနဲ႔ အာဖရိကနိုင္ငံေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံက အေျခအေနကို ႏွိဳင္းယွဥ္ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ... အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္မႈ အရည္အခ်င္းေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္အစီအစဥ္မွာ... ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈေတြ ေပၚထြက္ၿပီး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုကို ျပန္လည္ပံုေဖာ္လာေနတဲ့ ဥေရာပတိုက္ဆီက သင္ခန္းစာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဘို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္မႈ အစစ္အမွန္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ တရုတ္၊အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ၊ ေျဖရွင္းမႈေတြကုိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုုတပတ္ အမ်ိဳးသားေရးသေကၤတနဲ႔ ပထ၀ီ၀င္နုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုုတပတ္ ျပည္ပဆက္ဆံမႈေတြက ေျပာင္းလဲေပးလိုုက္တဲ့ နုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာထားေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္ တရုတ္ျပည္က ေခ်းယူမယ့္ ေငြေၾကးအကူအညီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအတြင္းလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ဦးေအာင္မိုးဝင္း က ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္ အာေမးနီးယားနုိင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္ စစ္ပြဲေတြက ပံုေဖၚလိုက္တဲ႔ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အာဖဂန္နစၥတန္ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ခ်ိန္ထုိးေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကမၻာတလႊား ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ ဘဏ္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ က်ဴးဘားသမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေၾကာင္း ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြထံက ဘာေတြ သင္ၾကားသင့္သလဲ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တုိင္းျပည္အရင္းအျမစ္ေတြကုိ အသံုးခ်ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကုိ ဘယ္လုိယွဥ္ၿပိဳင္သင့္သလဲဆုိတဲ့အေၾကာင္း ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳအျမတ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တည္ေဆာက္မႈအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတပတ္ တရုတ္ျပည္ရဲ႔ နုိင္ငံျခားေရးမႈ၀ါဒနဲ႔ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတပတ္ ရုရွားနိုင္ငံရဲ႔ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ အေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတပတ္ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳပံုမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရုရွားနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံက အေျခအေနနဲ႔ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အစိုးရတရပ္ရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထားရွိသင့္တဲ့ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူတတ္မႈ စိတ္ဓါတ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး အလားအလာေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္ရင္ဆုိင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အေရးကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ ျပည္သူအမ်ားလက္ခံဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိသင့္ပံုကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထံက သင္ခန္းစာအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ကူညီမႈေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္ တံခါးမ်ားကုိဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခအေနေတြအေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ တရုုတ္၊ အေမရိကန္ရဲ႕ တတိယကမၻာအေပၚ အားၿပိဳင္မႈအေၾကာင္း ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈႏႈန္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေတြ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရး ျပႆနာေတြအေႀကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ တုန္႔ျပန္ၾကတဲ့ အစိ္ုးရေတြရဲ ႔စနစ္က်မႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ ႔ မတူညီတဲ႔ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ ထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ အေပၚျပန္လည္ခုခံကာကြယ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အကန္႔အသတ္ေတြ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေဆြးေႏြးထားၿပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဖတ္ထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတပတ္ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ အရည္အေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္၊ စီစဥ္တင္ဆက္ေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတပတ္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရၾကား အာဏာခြဲမႈ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတပတ္ ဖက္ဆစ္စနစ္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့နုုိင္ငံတြက အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္၀ါဒီေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အင္ပါယာတခုထံက သင္ခန္းစာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံက နိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ ႔ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ နားဆင္ၾကပါ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ နုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပ်က္သုဥ္းရျခင္းကို ေလ့လာေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္သစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းကေန အတုယူသင့္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အတိတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္း အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံကို ဥပမာေပးၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက က်င့္သံုးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေျခအေနအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္အကန္႔အသတ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ပါဝါမွ်ေဝအသံုးျပဳတဲ့ ဖက္စပ္အစုိးရေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈၾကားက ဆက္သြယ္မႈေတြကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ဘယ္လုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသလဲဆုိတာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ခ်ိန္ထုိးၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈမတူၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အက်င့္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က်ဆံုးေစတဲ့ အျပဳအမူမ်ားအေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္ ေအာင္ျမင္တဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံက ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ တျခားနိုင္ငံေတြက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြအေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာနဲ႔ အခြန္လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးထြက္ေပါက္က ဘာျဖစ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကမၻာေပၚက ဒီမိုကေရစီအတက္အက်ေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံက အေျခအေနကို ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကမၻာေပၚက ဒီမိုကေရစီအတက္အက်ေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံက အေျခအေနကို ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အိမ္ျပန္ခ်င္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိတဲ့ အစိုးရေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ထားရိွရမယ့္ စံႏႈန္းေလးေတြကိုု ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ သက္ဆိုုင္ရာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုုးရေတြအေနနဲ႔ အပန္းေျဖ ခရီးသြားလာသူေတြအတြက္ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ လံုုၿခံဳေရးကိုု ဘယ္လိုုလုုပ္ေပးသင့္သလဲ၊ ေဒသခံေတြ အလုုပ္အကိုင္ ပိုုမိုုရရိွလာေအာင္ ဘယ္လိုုစီမံေပးသင့္သလဲ ဆိုုတာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္အသီးသီးၾကားက ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆာင္းပါရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္ စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ အခုတပတ္ အစီအစဥ္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး  က်န္းမာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကမၻာတဝွမ္းလံုးက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကုိ သတိေပးေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြအေၾကာင္း ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ နည္းပညာအသစ္နဲ႔ ပထ၀ီ၀င္နုိင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို တားဆီးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြမွာ လူငယ္ေတြကုိ ဘယ္လုိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္သလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ တရုတ္ျပည္မွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း လိႈင္း (၄)ခု အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္ပညာေရးနဲ႔ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ေတြကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲအၿပီး အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ေတြမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာ ဥေရာပ-ေျမာက္ပိုင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာ စက္မႈလြန္ႏုိင္ငံေတြက လူငယ္ေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြနဲ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားအၾကား ကြာျခားခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အခြန္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အခြန္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာ၊ ခရီးထြက္ဖို႕ ဖိတ္ၾကားခံရတာေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဆီတင္ျပၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြက လုပ္ရပ္နဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားတာ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရး အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသ အေျခအေနေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနေတြကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ ခ်ည္းကပ္မႈေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဥေရာပသမဂၢက ရရွိတဲ့ သင္ခန္းစာေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြၾကား ညီညြတ္မႈလိုအပ္ပံု အေၾကာင္း ေဆြးေနြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ဦးေအာင္မိုုးဝင္း စီစဥ္တဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုုတစ္ပတ္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တိုုးတက္ဖို႔ တရုတ္ျပည္က သခၤန္းစာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ နားဆင္ၾကပါ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက သင္ခန္းစာဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုုတစ္ပတ္မွာ အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံက သင္ခန္းစာေတြကုိ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုုတစ္ပတ္မွာ လူမႈတာ၀န္ သိတတ္မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံျခင္းဆိုုတဲ႔ အယူအဆနဲ႔ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုုတစ္ပတ္ စစ္ေအးတိုုက္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ လက္ရွိ ျမန္မာ့နိုုင္ငံေရးကိုုုု ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုုတစ္ပတ္ ျမန္မာျပည္နိုုင္ငံေရးမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုု ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေထာင္ခ်ိန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ကိုု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုဟာ ဘယ္လိုုေက်ာ္လႊားႏုုိင္ခဲ့သလဲဆိုုတာကိုု ေဆြးေႏြးရင္း၊ ျမန္မာျပည္အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံက အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ အစိုးရမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေလ်ာက္မူမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ၂ဝ၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျမန္မာနို္င္ငံက ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို နိုင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အုပ္စုသံုးစုရဲ႕ အျမင္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္ ျမန္မာနိုင္ငံက အႏုပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ အေျခအေနေတြကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ တရုုတ္ျပည္ခရီးစဥ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး တရုုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအၾကား ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္တကၠသုိလ္ေတြက ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးစစ္ပြဲေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ စက္မႈလြန္နုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးသားႏုိင္ငံေတြၾကားက ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ကြာျခားမႈေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္မယ့္ ဟီလာရီကလင္တန္နဲ႔ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြၾကားက ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္မႈအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္မုိးဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိ္င္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အားၿပိဳင္မႈေတြမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္လာၾကတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

 

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုုင္းေၾကာင္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ သင္ခန္းစာေတြကုိ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုိးကန္႔ေဒသစစ္ပြဲေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကတဆင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႏိုုိင္ငံတခ်ိဳ႕ဟာ ေငြေတြကုိေရလိုသံုးၿပီး မီဒီယာကတဆင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပံုသြင္းေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ အိႏိၵယႏုိင္ငံခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာၾကံဳေတြ႔ရတဲ႔ အေျခအေနေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရုတ္နဲ႔ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနေတြကေန သင္ခန္းစာယူစရာေတြကိုု တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လယ္ေျမသိမ္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ယူသင့္တဲ့သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ ပါေမာကၡ Howard Zinn အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္နို္င္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ နီကာရာဂြာ တူးေျမာင္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ လက္တင္အေမရိကေဒသမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ပါလက္စတိုင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးနဲ႔ ဟားမတ္စ္ လက္နက္ကို င္အင္အားစုေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္မႀကီးရဲ႕ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈေတြဟာ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို ျဖစ္ေနၿပီလားဆုိတာ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အယ္လ္ဗင္ ေတာ္ဖလာရဲ႕ တတိယလိႈင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြအေရး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဟာင္ေကာင္မွာေပၚေပါက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အုိးအိမ္ပုိင္ဆုိင္သူေတြ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ေငြစာရင္း မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္လုိက္တာနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခြန္စနစ္အေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမူေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမူေတြလိုု လြယ္လြယ္ကူကူ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ႔မလား ဆိုုတဲ့တင္ျပခ်က္ကုိ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မုိး၀င္းတင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ Hard Power လုိ႔ေခၚတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိအားေပးမႈ စစ္ပြြဲေတြေၾကာင့္ တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မုိး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒသ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈေတြအေပၚ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မုိး၀င္း တင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္တကၠသုုိလ္ေတြက ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြအေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မုိး၀င္းတင္ျပေနတဲ့ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပညာေရးမူၾကမ္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲေတြကို ၁၉၉၁ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ဆႏၵျပပြဲတုန္းက ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုုး၀င္းစီစဥ္တင္ဆက္တဲ႔ 'တံခါးမ်ားကိုု ဖြင္႔လွစ္ျခင္း' အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ အေရးအခင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး နိုုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈေတြမွာ မဟာမိတ္အင္အားစုုေတြနဲ႔ လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္မႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္တင္ဆက္တဲ့ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အခုအတစ္ပတ္ ဂါဇာေဒသက ပဋိပကၡအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းစနစ္တစ္ခုုျဖစ္တဲ႔ PR ေခၚ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳစနစ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အသက္ေမြး၀မ္းပညာသင္ေက်ာင္းေတြ ဖြင္႔လွစ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြကို နိုင္ငံေရးကစားပြဲလို ေဆာင္ရြက္ရင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ႔ ျပႆနာေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ဦးေအာင္မိုး၀င္း စီစဥ္တင္ဆက္တဲ႔ တံခါးမ်ားကိုဖြင္႔လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္ နုိင္ငံႏွစ္ခုမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ဦးေအာင္မိုး၀င္း စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တံခါးမ်ားကိုဖြင္႔လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္ နုိင္ငံႏွစ္ခုမွာ တၿပိဳင္နက္တည္း နိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ႔ တံခါးမ်ားကို ဖြင္႔လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္နိုင္ငံက တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔ အေနအထားနဲ႔ ျမန္မာနို္င္ငံက တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔အေန အထားေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဦးေအာင္မိုး၀င္း အပတ္စဥ္တင္ျပေနတဲ႔ တံခါးမ်ားကို ဖြင္႔လွစ္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ၂၀ရာစုႏွစ္ အေမရိကန္ စာေပသမိုင္းမွာလြတ္ေျမာက္ေရးကဗ်ာေတြေရးခဲ႔သူအျဖစ္နာမည္ႀကီးခဲ႔တဲ႔ လူမည္းကဗ်ာဆရာမ မာယာအိမ္ဂ်ယ္လိုရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ သူ႔စာေပအေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္။


ဒီတပတ္မွာေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ဂုိလန္ကုန္းျပင္ျမင့္ (Golan Heights) ေဒသက ရုန္းကန္ေနရသူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံ

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔