ပညာေရးရာ ပေဒသာ

2018-11-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီတပတ္မွာ… တကၠသိုလ္ေတြမွာေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ သတင္းစာရွိသင့္ၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာ… ပညာေရးေလာကမွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ျဖစ္လာကတည္းက ဆရာဆရာမေတြကို နယ္အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္တဲ့စနစ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာ… စနစ္ေဟာင္းနဲ႔ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ ဆရာေတြ စနစ္သစ္နဲ႔အသားက်ဖို႔ အခ်ိန္ယူႀကိဳးစားရမယ့္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


 

ဒီတပတ္မွာ… မိဘေတြက သားသမီးကို နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ထားတာဟာ ပညာေရးေကာင္းဖို႔လား၊ အာဏာရွိအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ႏုိဖို႔လား ဆိုတာကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ… ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္ ေပးသင့္သလို၊ သင္ၾကားေရးကို ဂရုစိုက္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ… ပညာေရးက႑မွာ သုေတသနပညာ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့.အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ “ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း’ မေရာေထြးေအာင္ ဘယ္လိုစည္းျခားထားသလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့. ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အားကစားမွာ ထူးခြ်န္ခဲ့ဖူးသလို၊ အဲဒီလို ထူးခၽြန္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာေတာ္သင္ဆုေတြလည္း ေပးခဲ့ပံုအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့. အေမရိကန္ကတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္ႏွစ္အစရဲ့ပထမဆံုး သတင္းပတ္က သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေျပာတဲ့ကာလျဖစ္သလို၊ ေက်ာင္းသားေတြဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစား ရလဲဆိုတာ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္တင္ျပထားတာကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့..ေက်ာင္းသားေတြကို ကာယအားကစား သင္တဲ့အခါ တတ္ကြ်မ္းသူေတြကုိ ခန္႔အပ္သင္ၾကားေပးမယ္ဆုိရင္ အားကစားေလာကမွာပါ အက်ိဳးျဖစ္လာမယ့္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့.. ပညာေရးဌာနမွာ စာေမးပြဲစနစ္တို႔၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တာတို႔ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာျဖစ္သလို၊ တဘက္မွာလည္း ဆရာေတြကို အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းေတြ ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့...အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ့လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း (ပထမပိုင္း) ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္တင္ျပ ထားတာကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့...ေက်ာင္းသားနဲ႔နိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္တင္ျပ ထားတာကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့...တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ပိုမိုရရွိေစဖို႕ ပညာေရးက႑က လုပ္ေဆာင္နိုင္တာေတြ ရွိတယ္လို႕ တင္ျပထားၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့... ျမန္မာကေလးအတြက္ ပညာရပ္ေတြကို ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေပးတာက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပိုနားလည္ေစသလို၊ တိုင္းရင္းသားကေလးေတြကိုလဲ သူတို႔မိခင္စကားနဲ႔ သင္ေပးတာက သူတို႔ကို ပညာတတ္ေစတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္တင္ျပ ထားတာကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ... ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္မွာ ပညာရပ္ေတြကို မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ေပးတာဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပိုနားလည္ေစတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ... ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္မွာ ပညာရပ္ေတြကို အဂၤလိပ္လိုသင္ေနတာ ဘယ္လို အေျခအေနေရာက္ေနလဲ၊ ျမန္မာပညာရွင္ တေယာက္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပညာရပ္ကို ဘယ္လိုေလ့လာခဲ့သလဲဆိုတာေတြကို ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ... ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္မွာ ပညာရပ္ေတြကို ဘယ္ေခတ္မွာ အဂၤလိပ္စာနဲ႔သင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘယ္ေခတ္မွာ ျမန္မာစာနဲ႔သင္ခဲ့လဲ၊ ဘာေတြ ထူးျခားခဲ့လဲဆိုတာကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာင္းဆရာ ဦးဖိုးေစာကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ... ပညာေရးရာ ပေဒသာသိပၸံပညာရပ္ေတြကို ျမန္မာစာနဲ႔ သင္သင့္လား၊ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သင္သင့္လားဆိုတာကို မေလးရွားႏုိင္ငံက အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ က်ဴရွင္လႊမ္းေနတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာင္းဆရာဦးဖိုးေစာကိုယ္တုိင္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ခုတပတ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာ အေရအတြက္ ၆ သိန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိတဲ့ အေျခခံပညာ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႔ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာင္းဆရာဦးဖိုးေစာ ကိုယ္တုိင္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္စည္းကမ္း၊ အပတ္စဥ္စာေမးပြဲနဲ႕ အိမ္စာကို စနစ္တက်စီစဥ္ေပးနိုင္ဖို႔လိုအပ္တာကို အေမရိကန္တကၠသိုလ္ကစနစ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာေစာ ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားတာကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလမ္းပြင့္လာတာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တာ တိုးတက္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမေတြမွာ တႏွစ္ပတ္လံုးအတြက္ နားရက္သတ္မွတ္ ေပးထားေပမဲ့ နားခြင့္မရေအာင္ျဖစ္ေနရတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ အလုပ္မတြင္တာကို ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားတာကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ - ပညာေရးေလာကမွာ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဆရာ/ဆရာမေတြအတြက္ အစီအစဥ္ဇယာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ သတ္မွတ္ရက္ေတြမရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့စနစ္ကေန ပညာေရးျပကၡဒိန္ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တဲ့စနစ္ဆီသြားၾကဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ေက်ာင္းဆရာဦးဖိုးေစာ ေရးသားတင္ဆက္တဲ့ “ပညာေရးရာ ပေဒသာ” အပတ္စဥ္ ေဆာင္းပါးကို အခုတပတ္ကစၿပီး တနလၤာေန႔ညပိုင္းမွာ အပတ္စဥ္ထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ထားတာကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔