{မှတ်မှတ်သားသား စကားများ}


2019-03-01
Share

မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ် ၂၀
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ် ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင် ၂၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင် ၅
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန် ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဧပြီ ၁၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ် ၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၁၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၁၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၂၅
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဧပြီလ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဧပြီလ ၂ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဧပြီလ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၂၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၂၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၁၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၃ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၂၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၂၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၅
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဧပြီလ ၂၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၃၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၁ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

မတ်လ ၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

အောက်တိုဘာလ ၂၈
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

အောက်တိုဘာလ ၂၁
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

အောက်တိုဘာလ ၁၄
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့ အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက် တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

အောက်တိုဘာလ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးခင်ရီ၊ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ဦးဇော်ဝင်း၊ Myanmar Now သတင်းဌာနက ကိုဆွေဝင်း စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

 

စက်တင်ဘာလ ၂၃
အသံဖိုင်ယူရန်


မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

စက်တင်ဘာလ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို အခြေခံပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

စက်တင်ဘာလ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို အခြေခံပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

စက်တင်ဘာလ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုဇာဂနာ၊ ဦးခင်ဇော်ဦး စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာမှာ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

 

သြဂုတ်လ ၁၉
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ UNFC က ခူးဦးရယ်၊ KNU ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး၊ PNLO က ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ သာသာနာရေးဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇူလိုင်လ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ NLD ပါတီက ဦးဝင်းထိန်၊ သာသာနာရေးဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်ကြည်၊ ဒေါက်တာအရှင်သောပါက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီးတင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇွန်လ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရုံးမူ၊ သယံဇာတနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းထိန်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်း စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ မှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇွန်လ ၁ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်၊ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်၊ သရုပ်ဆောင်ဗေလုဝ စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာ တွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း က တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဧပြီလ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ ဦးမန်းဂျော်နီ၊ ဦးဦးလှစော၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း က တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဧပြီလ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ ဦးထင်ကျော်၊ ဒုသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးစိုးအောင်နဲ့ ဦးသိန်းဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ SNLD ပါတီ ပြောခွင့်ရ ဦးစိုင်းလိတ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးကျော်မင်းထွန်းက ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

 

မတ်လ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ သမ္မတလောင်း ရွေးချယ်တင်မြောက်မှုတွေအကြာင်း ပြောကြားချက်တချို့ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

 

မတ်လ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ NDF ပါတီက ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်၊ မတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက ဦးနေမျိုးဝေ၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

မတ်လ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ နမ့်ဆန်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထူး၊ မိုင်းပျဉ်းပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းထွန်းစိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်စိုး၊ အငြိမ်းစား အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ANP ပါတီက ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ NHK သတင်းထောက်ကိုသီဟသွေး စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးသိန်းဆွေ၊ ဦးစိုးအောင်၊ ANP ပါတီက ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးဘရှိန်၊ ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဖေဖော်ဝါရီလ ၅
အသံဖိုင်ယူရန်


အခုတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ANP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ်၊ ANP ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအေးသာအောင် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်


အခုတစ်ပတ်မှာတော့ NLD လွှတ်တော် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူ စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

 

ဇန်နဝါရီလ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ  ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်၊ မကွေးဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ NLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

 

ဒီဇင်ဘာလ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ NDF ပါတီက ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်က ဦးသိန်းညွန့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းစတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း က တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ NLD ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီက ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်၊ မတူကွဲပြားခြင်းပါတီက ဦးနေမျိုးဝေ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက သူရဦးအောင်ကို စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အခုတစ်ပတ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

 

နိုဝင်ဘာလ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးဦး၊ ဦးလှဌေးဝင်း၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇေယျာသော်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးဦး၊ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၃၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဦးလှဆွေ၊ ဦးဌေးလွင်၊ ရေပူဆရာတော် ဦးဣန္ဒက၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဦးဌေးဦး၊ ဦးမြငြိမ်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ NLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်၊ စာရေးဆရာဦးကျော်ဝင်း စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ NlD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပူးတွဲဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ဇော်ဦး၊ မဘသအဖွဲ့ ဦးဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဦးဝီရသူ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေနဲ့ ဦးလှဆွေ၊ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၁ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားချက်တွေကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်း ကောက်နှုတ်တင်ပြထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။

စက်တင်ဘာလ ၂၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ NLD ပါတီပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပါတီက ဦးကျော်မင်း စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၅
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဦးနိုင်ဟံသာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းစတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲ ဂယက်နဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားကြတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောကြားချက်များထဲက စိတ်ဝင်းစားစရာပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ ၈၈ မျိူးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုမြအေး၊ ဒေါက်တာညိုညိုသင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သူရဦးရွှေမန်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရသူ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအဖွဲ့က ဦးထွန်းကြည်၊ ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင် စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၂၅
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် သူရဦးအောင်ကို၊ သမ္မတရုံးညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ၊ ဒေါ်ဒွဲဘူ၊ ဆန္ဒပြကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဇေယျာလွင်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ဆန္ဒပြကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဇေယျာလွင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၂ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ မန္တလေးမြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးအရိယာဝံသ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်း စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရသူ ဦးသိမ်းဆွေ၊ စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်၊ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ထွဋ်၊ ဦးလှဆွေ၊ ဦးအောင်သိန်းလင်း၊ ဦးခိုင်မောင်ရည် စတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၃ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်း စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၂၃
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေတွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးအောင်မြင့်၊ ရိုးမလုပ်ငန်းစုအဖွဲ့က Surge Pun ခေါ် ဦးသိမ်းဝေ စတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၉
အသံဖိုင်ယူရန်


အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကို၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ထွန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း၊ ပြည်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦးစတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်း၊ NNER အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်နဲ့ ဦးခင်မောင်ရီတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ဦးကျော်မင်းထွန်းက ကောက်နှုတ်စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈
အသံဖိုင်ယူရန်


အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဆေထင်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန့်ရှင်း၊ ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းငယ်ပီး၊ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုသီဟဝင်းတင်၊ ကိုမင်းသွေးသစ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကို၊ ဦးစောအောင်ကျော်မြင့်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ရဲ့ပြောကြားချက် တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ကိုကို၊ မကွေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အေးကျော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနန္ဒစစ်အောင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အငြိမ်းစားပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်ဇော်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၃၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်း နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထူးခြားမှတ်သားမိတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီးတင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ၊ KIA က ခေတ္တထိန်းသိမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးကမန်ဒူးနော်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်က လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထူးခြားမှတ်သားမိတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး "ဒုတိယပိုင်းအဖြစ်" တင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၃
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထူးခြားမှတ်သားမိတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး “ပထမပိုင်းအဖြစ်” တင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ လွှတ်တော်နာယက ဦးရွှေမန်း၊ စာရေးဆရာ ဦးထင်လင်းဦး၊ လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမရတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတပြောခွင့်ရသူ ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ထွန်း၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ထွန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးခွန်သာမြင့်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၊ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ကိုပါကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၊ ကျောက်ဆည်မြစ်သားခရိုင်တွေက လယ်ယာသိမ်းခံရပြီး ပိုက်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ဒုဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်မြင့်၊ ကိုပါကြီးရဲ့ဇနီး မသန္တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ဦးဇော်သက်ထွေး၊ အမျိုးသမီးပါတီ ထူထောင်မယ့် မိသန်းရှင်၊ မဖြူနှင်းထွေး၊ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က တရားလိုပြသက်သေအဖြစ်ထွက်ဆိုဖို့ ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ကိုမောင်မောင်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၁၈
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကို၊ အလုပ်သမား လယ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးမျိုးဝင်းနဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း မတည်အလှူရှင် ဦးကြည်ဝင်းတို့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာလ ၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး၊ NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကိုကိုကြီး၊ BRAT ခေါ် ထိုင်းအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးမောင်ကျော်နု၊ ကေအိုင်အေက ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၁၃
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်၊ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဇာဝါဟရီ၊ ကေအဲန်ယူက ပဒို စောကွယ်ထူးဝင်း၊ ပဒို ဒေးဗစ်သာကပေါနဲ့ အလှမယ် မေမြတ်နိုးတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ စာရေးဆရာဖေမြင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညိုသင်းနဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကိုရှာဖွေနေသူ ဦးစံလင်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၃ဝ
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ KIA ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်၊ NCCT က ဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမှုန်းဆာခေါင်၊ ရှေ့နေဦးကိုနီတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၂၃
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ SNLD ပါတီက ဦးစိုင်းညွန့်လွင်၊ SNDP ပါတီက ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၁၆
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရခိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးဘရှိန်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ NDF ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဇင် တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

သြဂုတ်လ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရခိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးဘရှိန်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ၊ စာရေးဆရာဦးကျော်ဝင်း တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၂၆
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ လွှတ်တော် တရားစီရင် ရေး၊ဥပဒေရေးနဲ့ အသနားခံစာများစိစစ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအောင်ကို၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ထွန်း နဲ့ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇူလိုင်လ ၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ သမ္မတပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထားခံရသူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ကိုကိုကြီးနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကိုစုစည်းပြီး RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၂၈
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားချက်တွေနဲ့ PR စနစ်အကြောင်း ပြောဆိုတာတွေကို စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၁၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမျိုးသားလွှတ်တော ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

ဇွန်လ ၇
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သူရဦးအောင်ကို၊ နေပြည်တော်မှာ ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေနဲ့ ၊ အမေရိကန် သမ္မတဘားရတ်အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၃၁
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ သမ္မတ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်၊ KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး၊ NDF ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ လယ်ယာမြေပြဿနာအရေး ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၁၀
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာ၊ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။

မေလ ၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကေအိုင်အေ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။

မတ်လ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကေအိုင်အေ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။

မတ်လ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NCCT ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာ၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား လူငယ်တစ်ဦးတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Tomas Quintana၊  ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစစ်မြိုင်၊  SNLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ UNFC အဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ၊ EcoDev အဖွဲ့က ဦးဝင်းမျိုးသူ တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်  ဦးလှဆွေ တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်လ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီး၊ သစ်ရာကောက်ရွာသားတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် စတာတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်စိုး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်၊ မွေးမြူရေး့၊ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ ကျေးလက်ဒေသဖွ့ံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ မန္တလေး မြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးအရိယ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆိုင်ပေါင်နပ်၊ KIA ဒုစစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နဲ့ မွေး/ရေဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ သီတဂူဆရာတော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၂၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၁၁
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးလှဆွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဇန်နဝါရီလ ၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မြန်မာလူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တချို့ကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတစ်ပတ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေနဲ့ မြန်မာအင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသားဘောလုံးပွဲအပြီး ကိုရီးယားနည်းပြရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာ ထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူ ဦးဝင်းချို၊ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ RCSS/SSA အကြီးအကဲ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်ဆစ်နဲ့ ကာတာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


ဒီတပတ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးဌေးဦး၊ ဦးဝီရသူ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်တို့ ပြောကြားချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

ဒီဇင်ဘာလ ၈
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။။

နိုဝင်ဘာလ ၂၄
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။။

နိုဝင်ဘာလ ၁၇
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။။

နိုဝင်ဘာလ ၁၀
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

နိုဝင်ဘာလ ၃
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၂၇
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၁၂
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၆
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၂၉
အသံဖိုင်ယူရန်

 


တစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းတွေထဲက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားတဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို မှတ်သားစရာ စကားတွေအဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက စုစည်းထား တင်ပြထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၁၅
အသံဖိုင်ယူရန်

 


မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့