တိဘက္ေဴမမႀ ေမၾးဖၾားလာေသာ မဲေခၝင္ဴမစ္

တိဘက္ေဒသ ခဵင္ဟိုင္း ကုန္းဴပင္ဴမင့္မႀာ ဴမစ္ဖဵားခံလာတဲ့ မဲေခၝင္ဴမစ္ကို တိဘက္ဘာသာနဲႛ ‘ဇာခဵႃ’ လိုႛ ေခၞေဝၞ႓ပီး၊ ေရဳကည္ရာဴမက္ႎုရာ လႀည့္လည္ ကဵက္စားေနထိုင္သူေတၾက ကိုးကၾယ္အားထားစရာ ဴမစ္တစင္းအဴဖစ္ သေဘာထားဳကပၝတယ္။
2009-12-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မိုင္ ၂,၇၀၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး အေရႀႚေတာင္အာရႀရဲ့ အရႀည္လဵားဆံုး ဴမစ္ဴဖစ္တဲ့ မဲေခၝင္ဴမစ္ဟာ တိဘက္ ကုန္းဴပင္ဴမင့္က ဴမစ္ဖဵားခံလာ႓ပီး တ႟ုတ္၊ ဴမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမႝာဒီးယားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံတိုႛကို ဴဖတ္သန္း စီးဆင္းပၝတယ္။

အာရႀရဲ့ လူဦးေရ သန္း ၇၀ ေလာက္ အသက္ရႀင္သန္ရာ မႀီခိုအားထားေနရတဲ့ မဲေခၝင္ဴမစ္ဟာ သာယာလႀပ႓ပီး၊ သယံဇာတ ေပၝ႔ကယ္ဝေပမဲ့လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ပဵက္စီးယိုယၾင္းေစမဲ့ အႎၩရာယ္ေတၾ အသၾယ္သၾယ္ ဝိုင္းေနတဲ့ ဴမစ္တစင္းလည္း ဴဖစ္ပၝေတာ့တယ္။

မဲေခၝင္ဴမစ္ စီးဆင္းရာ ေရအလဵဥ္နဲႛအတူ လူသားနဲႛ သဘာဝတိုႛရဲ့ ဴဖတ္သန္း ေ႟ၾႚလဵားမႁေတၾကို RFA က မႀတ္တမ္းဗီဒီယိုအဴဖစ္ ႟ိုက္ကူး တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔