တိမ္ေကာမည့္အႎၩရာယ္ ဳကံႂေတၾႚေနရေသာ တိဘက္ သ႓ဂႇႂဟ္ဓေလ့

တိဘက္ ကုန္းဴပင္ဴမင့္ကို မဲေခၝင္ဴမစ္ ဴဖတ္သန္းစီးဆင္းရာမႀာ တိဘက္လူမဵိႂးေတၾ ဘာသာေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ သ႓ဂိႂဟ္ဴမၟႂပ္ႎႀံရာ ေကာင္းကင္သခဵႇႂင္းဆိုတဲ့ ေနရာကိုလည္း ေတၾႚရမႀာပၝ။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တမလၾန္ဘဝ ကူးေဴပာင္းသၾားသူရဲ့ ဝိဥာဥ္အတၾက္ တိဘက္ ဗုဒၭဘာသာဝင္တိုႛ အေလးအနက္ ကဵင့္ေဆာင္ဳကတဲ့ သ႓ဂႇႂဟ္ဓေလ့ကို တ႟ုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္႓ပီး သခဵႇႂင္းေနရာကို နံရံခတ္ ပိတ္ဆိုႛထားတဲ့အတၾက္ တိဘက္႟ိုးရာ ဓေလ့ တိမ္ေကာရမဲ့ အေဴခအေနကိုလည္း သိဴမင္လာခဲ့ရပၝတယ္။
ဆိုက္တခုလံုးသို႔