ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမမႀ မူးယစ္ေဆးနဲႛ ႎိုင္ငံေရး

လာအိုနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္အဳကား မဲေခၝင္ဴမစ္ ဴဖတ္သန္းစီးဆင္း သၾားခဲ့တာကေတာ့ ကမႝာေပၞမႀာ ဘိန္းဴဖႃ ဒုတိယအမဵားဆံုး ထၾက္ရႀိရာ နာမယ္ဆိုးနဲႛ ေကဵာ္ဳကားတဲ့ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမ ဴဖစ္ပၝေတာ့တယ္။
2010-01-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ


ဴမန္မာစစ္အစိုးရက မူးယစ္ေဆးဝၝး တိုက္ဖဵက္ေရးေတၾ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ေနပၝတယ္လိုႛ ေဳကညာေနေပမဲ့လည္း ဘိန္းဴဖႃသာမက၊ ယာဘလိုႛ ေခၞတဲ့ မက္သာဖက္တမင္း စိတ္႔ကေဆးေတၾလည္း အ႒ကီးအကဵယ္ ထၾက္ရႀိရာ ေဒသ ဴဖစ္လာေနပၝတယ္။

ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမက မူးယစ္ေဆးဝၝး ဴပႍနာဟာ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾနဲႛလည္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတာကို ေဒသခံေတၾက ရင္ဖၾင့္ေဴပာဳကားဳကပၝတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔