ယေန႔ႏိုင္ငံေရး

ICCPR ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ သင့္မသင့္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃- ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အဆုိတင္သြင္းခဲ့တဲ့ “ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္-ICCPR ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ သင့္မသင့္” ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔