ကရင္ဘာသာ အသံလၿင့္အစီအစဥ္မဵား

2008-04-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA)မႀ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၂၁ရက္ ဴမန္မာဘာသာ ညေနပိုင္း အစီအစဥ္မႀ စတင္၍ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ ၅မဵိႂးဴဖင့္လည္း တိုးခဵဲႚထုတ္လၿင့္ေနပၝသည္။

အပတ္စဥ္ ဗုဒၭဟူးေနႛတိုင္း ကရင္ဘာသာဴဖင့္ ၅မိနစ္ အသံလၿင့္မည္ဴဖစ္ပၝသည္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

juney

ေနရပ္- 34

thank you

Nov 09, 2015 12:35 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔