ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ທີ່ ຕິດກັບເຂດໂຮງຮຽນປະຖົມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເວລາໃດທີ່ສວນກ້ວຍ ສີດຢາ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ກໍເກີດອາການວິນຫົວ ປວດອາຈຽນ

ສວນກ້ວຍຈີນໃຊ້ເຄມີ ແບບ ຊະຊາຍ

ສວນກ້ວຍຈີນ ໃນ ສປປລາວ ຍັງໃຊ້ ສານເຄມີ ຫລາຍຢູ່ ເຖິງແມ່ນ ທາງການ ຈະຄວບຄຸມ ຢູ່ກໍຕາມ.

ເຕັມຫນ້າ