ສະພາບແວດລ້ອມ

ຊາວບ້ານ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ ເດືອດຮ້ອນ ຈາກ ບໍຣິສັດ ບໍ່ແຮ່ ວຽດນາມ

ຊາວບ້ານ ຫລາຍຄອບຄົວ ຢູ່ບ້ານວັງຕັດໃຫຍ່ ແລະບ້ານໜອງໄກ່ໂອກ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຈະຕ້ອງໄດ້ເສັຍດິນ ທໍາການຜລິຕ ຍ້ອນບໍຣິສັດວັງຕັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຂອງວຽດນາມ ມີໂຄງການ ສ້າງທາງ ແລະ ແລວຕາຂ່າຍ ໄຟຟ້າ, ເພື່ອສະດວກ ໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະປຸງແຕ່ງ ແຮ່ທາດ ຕ່າງໆ.

View Full Site