ໝູ່ບ້ານໃນເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຮງງານຣົດ 3 ລໍ້ ສ້າງ ມົລພິດ

ຊາວບ້ານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ ໂຮງງານ ປະກອບຣົດ ຂອງຈີນ ຢູ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໄດ້ຮັບຄວາມ ເດືອດຮ້ອນ ຈາກກິ່ນຂິວ ຍ້ອນການພົ່ນສີ ຈາກໂຮງງານ.

ເຕັມຫນ້າ