ໃນຂົງເຂດບໍຣິເວນ ເຂື່ຶອນນໍ້າຄານ 2 ທີ່ເປີດໃຊ້ແລ້ວ

ຊາວບ້ານລໍາບາກຍ້ອນ ເຂື່ອນ ນໍ້າຄານ 2

ປະຊາຊົນ ເກືອບ 400 ຄອບຄົວ ຢູ່ເຂດ ບ້ານຈັດສັນ ເຂື່ອນນໍ້າຄານ 2 ຍັງບໍາບາກ ບໍ່ມີດິນ ປູກຝັງ ທໍາມາຫາກິນ.

ເຕັມຫນ້າ