ສະພາບແວດລ້ອມ

ບໍລິສັດເອກະຊົນ ສຶກສາໂຄງການ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຢູ່ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼຽນຄຳ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຂົ້າໄປ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນໂຄງການ ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ ຢູ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ 1 ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ.