ທ່ານ ນິວັດ ຣ້ອຍແກ້ວ ປະທານກຸ່ມຮັກຊຽງຂອງ

ຈີນ ປ່ອຍນໍ້າຈາກເຂື່ອນຈິ່ງຫົງ

ທາງການຈີນ ປ່ອຍນໍ້າ ຈາກເຂື່ອນ ຈິ່ງຫົງ ລົງມາ ໃຫ້ຣະບັບ ນໍ້າຂອງ ສູງຂຶ້ນ ພາຍຫລັງ ທີ່ເຮືອຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ ຂອງຕົນ ບໍ່ສາມາດ ແລ່ນໄດ້.

ເຕັມຫນ້າ