ຮູບນໍ້າຂອງ ຢູ່ເຂດເມືອງວຽງແກ່ນ ແຂວງຊຽງຮາຍ ປະເທດໄທ.

ພາກປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍົກເລີກ ໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍ

ອົງການກອບກູ້ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍົກເລີກ ໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍ ໃຫ້ເຮັດການສໍາຣວດ ຜົລກະທົບ ຄືນໃໝ່ ແລະໃຫ້ໂຈະ ຂະບວນການ ຫາລືລ່ວງໜ້າ.

ເຕັມຫນ້າ