ຊາວບ້ານໂຮມກັນ ອອກເງິນແລະແຮງງານ ສ້ອມແປງຖນົນຫົນທາງທີ່ເປ່ເພ ເພື່ອໃຫ້ການໄປມາສະດວກຂຶ້ນ

ປະຊາຊົນ ບໍ່ເຫັນດີ ການ​ເກັບເງິນພັທນາ

ປະຊາຊົນ ຈໍານວນນື່ງ ຢູ່ເມືອງອາສພອນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ບໍ່ພໍໃຈ ນໍາການເກັບເງິນ ພັທນາທ້ອງຖິ່ນ ປະຈໍາປີ

ເຕັມຫນ້າ