ໂຮງງານຜລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສວັນນະເຂດ

ໂຮງງານຜລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ສົ່ງກິ່ນເໝັນ

ຊາວບ້ານ ໃນເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບຜົລກະທົບ ຈາກ ກີ່ນເໝັນຂີວ ຂອງໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນ.

View Full Site