ໂຕຢ່າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ໃນປະເທດລາວ ທີ່ຕ້ອງມີອ່າງຮັບນ້ຳ ເພື່ອເອົານ້ຳ ມາປັ່ນກະແສໄຟຟ້າ

ດຳຣັຖສບັບໃໝ່ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ຕາມເຂື່ອນ

ຣັຖບານລາວ ປະກາດນຳໃຊ້ ດຳຣັຖວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົລກະທົບ ຈາກເຂື່ອນແຫ່ງຕ່າງໆ ຂະນະທີ່ນັກວິຊາການເຫັນວ່າ ເປັນເຣື່ອງທີ່ດີ, ແຕ່ຄົງເປັນເຣື່ອງທີ່ບໍ່ງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້

View Full Site