ສະພາບແວດລ້ອມ

ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການຕ່າງ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົລກະທົບ ກັບວິຖີຊີວິດຊາວບ້ານ

ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ກັ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະການໃຫ້ສັມປະທານ ໂຄງການຕ່າງໆຢູ່ລາວ ສົ່ງຜົລຮ້າຍຕໍ່ວິຖີຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລຸ່ມແມ່ນໍ້າ ຂອງ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງເຂື່ອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ໃນທາງລົບ ແລະມີຜົລກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຫລາຍ.