ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເມືອງກາສີ ຫາ ເມືອງນ່ານ

ມ.ກາສີ ຫາ ຫຼວງພຣະບາງ ຍັງ ອັນຕະລາຍ

ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ຣະຫວ່າງ ເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງນ່ານ ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ຍັງເປັນເສັ້ນທາງ ທີ່ ທຸຣະການດານ ແລະ ມັກມີອຸບັດຕິເຫດເລື້ອຍໆ,

ເຕັມຫນ້າ