ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་འགྲེམས་སྟོན།

བལ་ཡུལ་དུ་ཞི་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་དབང་པོའི་འཇིག་རྟེན་སྐོར་ལ་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་།
2012-11-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བལ་ཡུལ་དུ་ཞི་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་དབང་པོའི་འཇིག་རྟེན་སྐོར་ལ་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་།
བལ་ཡུལ་དུ་ཞི་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་དབང་པོའི་འཇིག་རྟེན་སྐོར་ལ་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་།
ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༤ནས་༡༧བར་བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞིན་གནང་བའི་ཞི་ཆེན་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང༌།བལ་ཡུལ་ཞི་ཆེན་དགོན་པ།ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ས་གར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བལ་ཡུལ་ནང་དབང་པོའི་འཇིག་རྟེན་སྐོར་ལ་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།