དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ཉེ་ཆར་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་འབྲུ་དོན་ཁག་ཐོག་གླེང་བ།

སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ཉེ་ཆར་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་འབྲུ་དོན་ཁག་ཐོག་གླེང་བ།

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།